Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Peygamber Efendimiz öksüz ve yetim büyümesine rağmen gerek çocukluk yıllarında gerekse gençlik yıllarında ahlaki değerlerden ödün vermemiştir.

• Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlik yıllarında cahiliye kültürünü yansıtan panayırlara katılmaktan da kaçınmıştır.
www.huseyinarasli.com
• Gençlik dönemlerinde amcası Ebu Talip'in yanında atıldığı ticaret hayatı, başkasına yük olmamasını ve kendi alın teriyle kazancını temin etmesini sağlamıştır. Ticaret sayesinde sosyal yönünü de geliştirmiş, insanlarla iletişim kurma yollarını öğrenmiştir.
www.huseyinarasli.com
• Peygamberimiz İslam’dan önceki sosyal ve iktisadi hayatı iyileştirmeye yönelik bazı faaliyetlerde genç yaşına rağmen kendi iradesiyle bulunmuştur. Örneğin o, Mekke ve çevresinde ticari faaliyetlerle ilgili konularda güvensizlik ortamını önlemek amacıyla kurulan Hılfu’l Fudul’a isteyerek katılmıştır. Bu toplulukta, Mekke'ye ticaret için gelenleri kandırmak ve çeşitli hilelerle mallarına el koymak isteyenlerin kötü davranışlarına engel olmaya çalışmıştır.

• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olmadan önceki arkadaşları ve dostları ahlakı düzgün, hatırı sayılır kimselerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) kötü alışkanlıklardan uzak durmuş, arkadaş çevresini de bu doğrultuda belirlemiştir.
www.huseyinarasli.com
• Hz. Peygamber, gençlik yıllarında Kâbe’nin tamirinde bulunmuş, Hacer’ül-Esved’in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığın giderilmesinde hakem olarak seçilmiştir.
www.huseyinarasli.com
• Vefakar bir insan olan Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine emeği geçenleri de unutmamıştır. Örneğin amcası Ebû Talib’in yükünü hafifletmek için Hz. Ali’nin (r.a.) bakımını üstlenmiştir.

• Peygamberimiz gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından dolayı yaşadığı toplumun büyük sevgisini ve takdirini kazanmış, toplumu tarafından "el-emin" olarak anılmıştır.

10. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›