Kur'an-ı Kerim'de Gençler

Kur’an-ı Kerim’de gençlerle ilgili övgü dolu sözler yer almakta ve onların itina ile yetiştirilmelerinin önemi vurgulanmaktadır. Örneğin aşağıdaki ayetlerde bir gencin varlığı anlamlandırma gayreti ve tefekkürü ile ilgili olarak Hz. İbrahim (a.s.) örnek verilir;
www.huseyinarasli.com
"Gece bastırınca bir yıldız görmüş. 'Bu mu benim Rabb’im?' demiş. O batınca da 'Ben batanları sevmem.' demişti. Sonra Ay'ı doğarken görünce 'Bu mu benim Rabb’im?' demiş. O da batınca 'Eğer Rabb’im beni hidayete erdirmeseydi muhakkak sapanlar güruhundan olurdum.' demişti. Sonra Güneş'i doğarken görünce 'Bu mu benim Rabb’im? Bu daha büyük!' demiş. Ama batınca 'Ey kavmim, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım.' demişti. Doğrusu ben, gerçekten yüzümü bir muvahhid olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim." (En'âm suresi, 76-79. ayetler)

Gençler, içinde bulundukları gelişim döneminin özellikleri sebebiyle mevcut sosyokültürel yapıyı, değerleri tenkit etmeye ve sorgulamaya meyilli olurlar. Örneğin Ashab-ı Kehf, putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmış, bu inançlarını açıkça dile getirerek içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır. Kur’an’da bu gençlerden "Rab’lerine inanmış gençler" şeklinde söz edilmektedir.
www.huseyinarasli.com
Kur’an-ı Kerim’de genç şahsiyet modeli olarak Hz. Yûsuf (a.s.), Hz. Mûsâ (a.s.), Hz. Şuayb’ın (a.s.) kızları ve Hz. Meryem’den (a.s.) bahsedilmediktedir.

• Yusuf suresi, iffet ve sabır örneği olarak gösterilen bir gençten övgüyle bahseden ayetlerle örülüdür. Hz. Yusuf (a.s.), kendisine yapılan teklif karşısında iffetini koruyarak Rabb'ine sığınmıştır.

• Hz. Mûsâ (a.s.) ile Hz. Şuayb’ın (a.s.) kızları arasında geçen olayda da iffet ve hayâ örneklerini görmekteyiz. Hz. Musa (a.s.) su başında karşılaştığı genç bir kızın edep ve hayâsına aynı şekilde karşılık vermiştir.

• İffet ve hayâ örneği bir diğer genç şahsiyet de Hz. Meryem’dir (a.s.). Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın onu üstün kıldığı, en önemli vasfının ise iffet, hayâ, edep ve takva olduğu belirtilmektedir.

10. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›