Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençler

• Hz. Peygamber gençlere ayrı bir önem vermiştir. Çocukları hafife almamış, onlara yetişkin bir insana verdiği gibi selam vermiş ve böylece geleceğin gençlerine ne kadar önemli birer insan oldukları duygusunu yaşatmıştır.
www.huseyinarasli.com
• Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlere öylesine candan ve şefkatli davranmıştı ki gençler etrafında pervane olmuş; ona yürekten bağlanmışlardı. İslam davasını, öncelikle refah içerisinde yaşayan Mekke’nin nüfuzlu ailelerine mensup bu gençler omuzlamıştır.

• İslam’ı yayma konusunda Hz. Peygamber’e asıl destek, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden gelmiştir. Mekke Dönemi’nde Müslüman olanlardan birkaç kişi, elli yaş civarında, birkaç kişi otuz beş yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise otuz yaşın altında bulunuyordu. Örneğin genç yaşta İslam’ı kabul edenlerden Zeyd b. Hârise (r.a.) 15, Erkam b. Ebû’l Erkam (r.a.) 19, Mus’ab b. Umeyr (r.a.) 20, Câfer b. Ebû Tâlib (r.a.) 22, ve Hz. Ömer (r.a.) 25 yaşlarında idiler.
www.huseyinarasli.com
• Genç erkekler gibi genç kız ve hanımlar da İslam’ı ilk seçenler arasında yerlerini almışlardır. Hz. Ömer’in (r.a.) kız kardeşi Fâtıma binti el-Hattâb (r.a.), Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızları Esmâ (r.a.) ve Âişe (r.a.) gibi...

• Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam toplumunun şekillenmesinde, İslami değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. Örneğin; 25 yaşında bir genç olan Mus’ab bin Umeyr’i Medine’ye öğretmen olarak göndermiş, Muaz bin Cebel’i ise henüz 21 yaşında iken hem yönetici hem de öğretmen olarak Yemen’e tayin etmiştir. Rumlarla savaşması için hazırladığı ordunun başına da 18 yaşında olan Üsame bin Zeyd’i getirmiştir.
www.huseyinarasli.com
• Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlerin kendi ilgi alanlarında yetişmesine büyük önem vermiştir. Zeka ve kabiliyetine güvendiği gençler ilgi duydukları alanlarda görev almaya teşvik etmiştir.

• Hz. Peygamber gençlerin ilim alanında yetişmesine önem vermiş; bazı gençleri o günün çok ihtiyaç duyulan yabancı dillerini öğrenmeye teşvik etmiştir.
www.huseyinarasli.com
• Hz. Peygamber genç sahabileri, çoğu yaşlı sahabilerden oluşan ordulara komutan tayin etmiştir. Yine pek çok gazvede sancağı bizzat gençlere vermiştir. Örneğin Zeyd bin Sabit (r.a.) Tebük seferine komutanı olarak atandığında henüz yirmi yaşındaydı.

10. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›