Din Kültürü 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğine önem vermenin yararlarından değildir?
a) Sağlıklı olmamızı sağlar
b) Gergin ve mutsuz olmamızı sağlar
c) İnsanlar tarafından saygı görmemizi sağlar
d) Huzurlu olmamızı sağlar


2. Elbise temizliğine dikkat etmek isteyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Çamurlu yerlerden yürümelidir
b) Tozlu yerlere oturmalıdır
c) Temiz yerlerde oynamalıdır
d) Yemek yerken üzerine dökmelidir


3. "Eğer müminlere (müslümanlara) güçlük vereceğini düşünmeseydim, her namaz vaktinde onlara misvak kullanmalarını emrederdim." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin yukarıda yer alan hadisinde hangi temizliğin önemi vurgulanmaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


4. "Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin yukarıda yer alan hadisinde hangi temizliğin önemi vurgulanmaktadır?
a) Elbise temizliği
b) Beden temizliği
c) Çevre temizliği
d) Diş temizliği


5. Okulumuz, günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz önemli bir yaşam alanımız. Sağlıklı ve verimli bir öğretim görebilmemiz için okulumuzu temiz tutmamız gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun iç ve dış temizliği konusunda yapılmaması gereken yanlış bir davranıştır?
a) Gerek okul içinde, gerekse bahçede çöplerimizi mutlaka çöp kutusuna atmalıyız
b) Koridorlarda top oynamalı, nöbetçi öğretmenlerimizi de oyuna davet etmeliyiz
c) Teneffüslerde sınıflarımızı havalandırmalı, sınıf içinde koşup toz kaldırmamalıyız
d) Kitap dolabımızı, sıramızı ve masamızı temiz, düzenli kullanmalıyız


6. Aşağıdakilerden hangisi bir manevi temizlik ögesidir?
a) Güvenilir olmak
b) Banyo yapmak
c) Elimizi yıkamak
d) Ayakkabılarımızı boyamak


7. "Dürüstlük" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar huzurlu ve mutlu olurlar.
b) Dürüst insanlar sevilmezler.
c) Dürüst insanları Allah sever.
d) Dürüstlük manevi bir temizliktir.


8. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğmuştur?
a) Arabistan'ın Mekke kentinde
b) Arabistan'ın Medine kentinde
c) Türkiye'nin Mekke kentinde
d) Arabistan'ın Riyad kentinde


9. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu dönemde (Peygamberlikten önce) Arabistan'da yaşayan halkın dini inanışları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Halkın büyük çoğunluğu putlara tapıyordu.
b) Halkın bir kısmı Hıristiyanlık ve Musevilik inancını benimsiyordu.
c) Halkın az bir bölümü "hanif" idi. Yani Allah'a inanıyordu.
d) Halkın büyük çoğunluğu İslam dinine inanmışlardı.


10. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesinin ve babasının isimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ümmü Eymen-Abdülkerim
b) Amine-Abdullah
c) Ümmü Seleme-Vehb
d) Halime-Haris


11. Peygamberimizin sütannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeyma
b) Rukiye
c) Halime
d) Amine


12. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcalarından değildir?
a) Abbas
b) Zübeyr
c) Ebu Bekir
d) Ebu Talip


13. Peygamber Efendimiz doğduğu zaman ailesi çok sevindi. Dedesi Abdülmuttalip, onun doğumundan dolayı ziyafetler verdi, yoksulları doyurdu ve torununa 'çok övülen' anlamında ....................... adını koydu.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Abdullah
b) Muhammed
c) Hamza
d) Ebu Talip


14. Annesi Amine vefat ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
a) 2
b) 1
c) Henüz doğmamıştı
d) 6


15. Dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bakımını kim üstlendi?
a) Amcası Ebu Talip
b) Annesi Amine
c) Amcası Hamza
d) Dedesi Vehb


16. Peygamberimiz gençlik yıllarındayken birçok etkinliğe katıldı. Yirmi yaşındayken de "Hılful fudul (Erdemliler Hareketi)" isimli topluluğa katıldı.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bu topluluğa katılma amaçlarından değildir?
a) Ticarette daha çok kazanç sağlamak
b) Haksızlıklarla mücadele etmek
c) İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak
d) Mekke'ye gelen yabancıların emniyetini sağlamak


17. Mekkeliler Hz. Muhammed'e (s.a.v.) niçin "el-emin" diyorlardı?
a) Babası vefat ettiği için
b) Ticaret hayatında çok para kazandığı için
c) Dürüst ve güvenilir olduğu için
d) Soylu bir ailesi olduğu için


18. Hz. Muhammed (s.a.v.) 25 yaşındayken kiminle evlendi?
a) Ümmü Habibe
b) Mariye
c) Aişe
d) Hatice


19. Hz. Muhammed (s.a.v.) erdemli davranışlarıyla herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. O; hoşgörülü, adaletli, güleryüzlü, yardımsever, dürüst, güvenilir bir insandı. Bu yüzden biz de ...........................
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Hz. Muhammed'in nerede ve ne zaman doğduğunu iyi bilmeliyiz
b) Hz. Muhammed'in davranışlarını örnek almalıyız
c) Hz. Muhammed'in yaşadığı yerleri mutlaka görmeliyiz
d) Hz. Muhammed'in aile büyüklerinin isimlerini iyi bilmeliyiz


20. Hz. Muhammed zamanında Mekkeliler Kabe'yi tamir ettiler. Tamirat bitince "Hacerül Esvet" isimli taşı Kabe'deki yerine koymak konusunda kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığı çözmek için Peygamberimiz hakem oldu ve Mekkeliler onun hakemliğine çok sevindiler. Onun verdiği kararı itirazsız kabul ettiler.
Bu durum Hz. Muhammed'in Mekke'de nasıl bir kişi olarak kabul edildiğini gösterir?
a) Güvenilir
b) Cesur
c) Zengin
d) Çalışkan


21. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gönderilmiştir.
b) İçindeki bilgiler evrenseldir, yani bütün insanlar için geçerlidir.
c) Allah'ın insanlara gönderdiği ilk kutsal (ilahi) kitaptır.
d) Kur'an-ı Kerim insanlara doğru yolu gösteren bir kitaptır.


22. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Allah'tan Peygamberimize getiren meleğin adı nedir?
a) Hafaza melekleri
b) Cebrail meleği
c) İsrafil meleği
d) Mikail meleği


23. Kur'an'ın indiriliş süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an, M.S. 610-632 yılları arasında indirilmiştir.
b) Kur'an'in ilk ayetleri indirildiğinde Peygamberimiz kırk yaşındaydı.
c) Kur'an, insanlar daha iyi anlayıp öğrensinler diye parça parça indirilmiştir.
d) Kur'an Peygamberimize İstanbul'da indirilmiştir.


24. "Vahiy Kâtibi"nin anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah'tan gelen vahiyleri Peygamberimizin emriyle yazan kişilere denir.
b) Kur'an'ı getiren meleklere denir.
c) Peygamberimizin yakın akrabalarına denir.
d) Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanların yöneticisi olan kişilere denir.


25. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişilere ne ad verilir?
a) Hafız
b) Halife
c) Vahiy katibi
d) Cüz


26. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman


27. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman


28. "Mushaf" kavramının anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kur'an'ı ezberleyen kişilere denir.
b) Kur'an'ı baştan sona okuyan kişilere denir.
c) Kur'an'ın ilk kitap haline getirilmiş şeklidir.
d) Kur'an'ı kitap haline getiren kişilere denir.


29. Kur'an-ı Kerim'de sureleri oluşturan kelime, cümle veya cümle gruplarına ne ad verilir?
a) Cüz
b) Ayet
c) Mushaf
d) Durak


30. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere ne ad verilir?
a) Sure
b) Ayet
c) Mushaf
d) Durak


31. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır?
a) 6666
b) 30
c) 110
d) 114


32. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Fatiha-Kevser
b) Bakara-Nas
c) Fatiha-Nas
d) Bakara-Kevser


33. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bakara-Sübhaneke
b) Yasin-Kevser
c) Bakara-Kevser
d) Yasin-Sübhaneke


34. Kur'an-ı Kerim'de iki ayeti birbirinden ayıran ve içinde ayet numarası yazılı olan işaretlere ne ad verilir?
a) Cüz
b) Durak
c) Mushaf
d) Ayet


35. Kur'an-ı Kerim'in son on suresine ne ad verilir?
a) Namaz sureleri
b) En uzun sureler
c) En kısa sureler
d) Tevbe suresi


36. Kur'an-ı Kerim'in yirmişer sayfadan oluşan ve toplamda otuz tane olan her bir bölümüne ne ad verilir?
a) Ayet
b) Sure
c) Durak
d) Cüz


37. "Hatim veya hafızlık çalışanlara kolaylık olması ve bu kişilerin planlı çalışabilmeleri için Kur'an-ı Kerim her biri yirmi sayfadan oluşan .................. ayrılmıştır."
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?
a) Ayetlere
b) Duraklara
c) Cüzlere
d) Sayfalara


38. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne ad verilir?
a) Mushaf
b) Hatim
c) Halife
d) Vahiy


39. Kevser suresi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir.
b) Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir.
c) Kevser sözcüğü bolluk, bereket, neslin devamı anlamlarına gelir.
d) Yüce Allah, Kevser suresinde, namaz kılmayı ve kurban kesmeyi emretmektedir.


40. "İnnâ â'teynâ kelkevser. ................................. İnne şânieke hüvel ebter."
Yukarıda yer alan Kevser suresindeki boşluk, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Allahüssamed
b) Ve tebare kesmük
c) Mâliki yevmiddin
d) Fesalli lirabbike venhar

Hazırlayan: Hüseyin Araslı