Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz

Vatan: Bir milletin bağımsız olarak üzerinde yaşadığı ve sınırları belli olan toprak parçasına denir.

Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan, birbirlerine ortak değerlerle bağlı olan insan topluluğudur.

Bir milleti oluşturan ortak değerlerin başında dil, tarih, vatan ve inanç birliği gelir. Bu ortak değerler milletin birlik ve beraberliğine katkı sağlar. Bu değerlerden birisi de vatan sevgisidir. İnsan ancak bağımsız bir vatan üzerinde inancını yaşayabilir, mutlu ve huzurlu olabilir. Bu nedenle vatanımızı çok sevmeli, onu korumak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bir vatanın korunması için en gerekli unsurlardan birisi elbette askeri güçtür. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Vatanımızı koruyup milletimizin refah seviyesini yükseltmek için üzerimize düşen başka görevler de vardır.


Vatanımıza ve Milletimize Karşı Görevlerimiz:

» Vatanımızı ve milletimizi sevmek

» Askerlik görevimizi yapmak

» Vergimizi vermek

» Kültürümüze sahip çıkmak

» Milletimizin huzuru ve barışı için çalışmak

» Vatanımızı güzelleştirmek, imar etmek

» Vatanımızın doğal güzelliklerini korumak

» Vatanımızı düşmanlara karşı savunmak

» Milletimizin refah seviyesinin yükselmesi için bilimsel çalışmalar, teknolojik gelişmeler yapmak

» Tarım, sanayi, endüstri vb alanlarda milletimizin kendi kendine yeterli olması için çabalamak


"Vatan sevgisi imandandır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"Vatan evinizdir. Kendi evinizi savunmadıktan sonra nereyi savunacaksınız." Hz. Ali


Manevi Değerlerimiz: Vatanımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız, şehitlerimiz, gazilerimiz, inançlarımız, ahlaki değerlerimiz, kültürümüz, adetlerimiz. Bu değerlerimize sahip çıkmak, onları korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının görevidir.


Okuma Parçası: Size Bomba sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, yani ölüm kaçınılmaz. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına tamamen şehit oluyor, ikinci siperdekiler onların yerine gidiyor. Fakat özenilecek büyük bir sükûnet ve inançla biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir korku bile göstermiyor. Sarsılma yok! Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayran olunacak ve tebrik edilecek bir örnekliktir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur.


Bayrağımıza Saygı: Bayrak, bir vatanın bağımsızlığının sembolüdür. Ay yıldızlı bayrağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolüdür. Aynı zamanda manevi değerlerimizden biridir. Bu nedenle bayrağımızı sevmeli, ona saygı duymalı, temiz ve düzenli olması konusunda özen göstermeliyiz.


İstiklal Marşı'mıza Saygı: Bağımsızlığımızın sembollerinden biri de İstiklal Marşı'mızdır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu marşımızda milletimizin kahramanlığı ve bağımsızlık mücadelesi dile getirilir. Türk milletinin esir edilemeyeceği açıkça ilan edilir. İstiklal Marşı'mıza saygı duymalı, törenlerde hep beraber coşkuyla söylemeliyiz.


Gazilerimize Saygı: Allah yolunda, vatanı korumak için düşmanla savaşıp hayatta kalanlara gazi denir. Vatanın savunulması konusunda çok zorluklara katlanmış, tehlikeleri göze almış, yararlı işler yapmış, savaşmış, hatta belki yaralanmış olan gazilerimize saygı göstermeli, onlara yardımcı olmalı, onlara vefa göstermeliyiz.


Şehitlerimizi Rahmetle Anarız: Allah yolunda, vatanı korumak için düşmanla savaşıp hayatını kaybedenlere "şehit" denir. Şehitlik mertebesi hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Bu konuda Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar..." (Âl-i İmran suresi, 169.-170. ayetler) Biz de şehitlerimizi rahmetle anmalı, geride kalan yakınlarını koruyup kollamalıyız. Her fırsatta şehitlerimizin ruhu için fatiha, ihlas, yasin gibi sureler okumalıyız.
www.huseyinarasli.com

Askerlik Yapmak Vatan Borcudur: Askerlik, düşmanlara karşı vatanımızı koruma ve savunma sanatıdır. Askerlik yapmak bir vatandaşlık görevidir, bir vatan borcudur. Askerlik yapmak kutsal bir görevdir. Vatanın korunması, milletin varlığını sürdürebilmesi için gereklidir. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız vatanımızı savunmak için yıllarca askerlik yapmışlar, canla, başla mücadele etmişlerdir. Ülkemizde 20 yaşına gelmiş ve engeli olmayan gençlerimiz askere gidip bu vatan borcunu yerine getirirler.

"Allah yolunda sınırda bir gece nöbet beklemek, bir ay nafile ibadet yapmaktan daha hayırlıdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"Millet ve kahraman çocuklarından meydana gelen ordu, o derece birbiriyle kaynaşmıştır ki dünyada ve tarihte bunun örneği çok enderdir. Bu milli görünüş ile daima övünebiliriz." Mustafa Kemal ATATÜRK


Yurtta Barış, Dünyada Barış: Barış ve huzur içinde yaşamak milletimizin en doğal hakkıdır. Ülkemizde sağlayacağımız barış, dünya barışına da katkı sağlayacaktır. Bunun için insanlar birbirine saygı göstermeli, hoşgörülü davranmalıdır. Peygamber Efendimizin de dediği gibi selamlaşarak ve hediyeleşerek aramızdaki sevgi bağları güçlendirilmelidir. Dini, dili, milliyeti, rengi ne olursa olsun bütün insanlara saygı göstermeli, böylelikle barışa katkıda bulunmalıyız. Hazırlayan: Hüseyin Araslı