Seyahatname (Gezi Yazısı)

Bir yazarın yurt içinde ya da yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çeken taraflarını güzel bir üslupla anlatmasına gezi yazısı denir. Gezi yazıları öncelikle gerçek bilgilerden oluşmalıdır. Gezilen yerlerin dış görünüşleri, tarihi yerleri, doğal güzellikleri, insanların kültürel değerleri, gelenekleri, inançları, sosyal yaşantıları güzel bir üslup ve tasvirle öyküleme şeklinde kaleme alınır. Bu yönüyle gezi yazısı öğreticilik özelliği taşır.  www.huseyinarasli.com


Dünyada İlk Gezi Yazısı Örnekleri: Heredot'un Tarihi, Arap gezgini İbn Battuta'nın Seyahatname'si, İtalyan Marco Polo'nun gezi yazıları.


Türk Edebiyatında İlk Gezi Yazısı Örnekleri:

» Babürşah "Babürname"

» Evliya Çelebi "Seyahatname"

» Seydi Ali Reis "Mir'atü'l-Memalik".


Edebiyatımızda Diğer Önemli Seyahatname Örnekleri:

» Yirmisekiz Mehmet Çelebi "Fransa Sefaretnamesi (18. yüzyıl)"

» Cenab Şehabettin "Hac Yolunda"  "Avrupa Mektupları"

» Ahmet Haşim "Frankfurt Seyahatnamesi"

» Falih Rıfkı Atay "Bizim Akdeniz"  "Denizaşırı"  "Tahmis Kıyıları"  "Tuna Kıyıları"  "Gezerek Gördüklerim"  "Hind"  "Yeni Rusya"


Gezi Yazısının Özellikleri:

» Okura, anlatılan yerleri görmüş hissi uyandırır.

» Gözlem yapılırken ayrıntılara yer verilir.

» Güzel bir üslupla ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.

» Gezilen yerler anlatılırken yazar tasvirlere ağırlık verir.

» Yazar kendi yorumunu da ilave eder.

» Anlatımda karşılaştırmalara yer verir, söz sanatlarından faydalanır.