Nedim - Müstezad Gazel (Ey şûh-ı kerempîşe)

Ey şûh-ı kerempîşe dil-i zâr senindir
                        Yok minnetin asla
Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
                         Pinhân ü hüveydâ
Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
                         Baş üzre yerin var
Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir
                         Gel ey gül-i ra'nâ
N'eylersen edüp bir iki gün bâr-ı cefaya
                         Sabr eyle de sonra
Peymâne senin hâne senin yâr senindir
                         Ey dil tek ü tenhâ
Bir bûse-i can bahşına ver nakd-ı hayatı
                         Ger kâ'il olursa
Senden yanadır söz yine bâzâr senindir
                         Ey âşık-ı şeydâ
Çeşmân-ı siyeh mest-i sitem kâkülü pür-ham
                         Ebrûları pür-çîn
Benzer ki bu dildâr-ı cefâkâr senindir
                         bî-şübhe Nedîmâ

mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün
                           mef'ûlü faûlün

Nedîm


Açıklaması:

Ey âlicenap şuh, zavallı gönlüm senindir; hiç minnet etme ve ey mücevher madeni, bu gönüldeki gizli açık ne varsa hepsi senindir.

Sen meclise gelirsin de bir yer mi bulunmaz; yerin baş üzerindedir; çünkü, gül goncasısın, senin yerin sarığın köşesidir, gel ey gül-i ra'nâ! (sarı ve kırmızı yaprakları olan gül)

Ey gönül, ne yaparsan yap, bir iki gün cefa yüküne sabret; sonra kadeh de ev de sevgili de senindir; hem de yalnız senin!

Ey çılgın aşık, eğer o güzel razı olursa, ölülere can veren bir öpücüğü karşılığında bütün ömrünü ver; bu sözüm sana, ama yine de sen bilirsin.

Ey Nedim, gözleri zilzurna zulüm sarhoşu, kâkülü kıvrım kıvrım, kaşları çatık bu güzelin senin zalim sevgilin olduğu anlaşılıyor; bunda hiç şüphe yok.

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.