Sözlü Anlatım Türleri

Konferans: Dalında uzman bir kişinin, bir sanatçının veya bir aydının dinleyiciler karşısında yaptığı bilgilendirici konuşmadır. Konferanslar toplumu ilgilendiren birçok konuda verilebilir. Amaç halkı aydınlatmaktır. Konferansın sonunda sorular sorulur. Konferansı veren kişi bu sorulara birikimlerinden faydalanarak cevap verir. Konferans genelde kapalı alanlarda yapılır.
Söylev (Nutuk-Hitabet): Bir konuşmacının düşüncelerini ve duygularını aktarmak amacıyla bir topluluğa hitap ederek yaptığı etkileyici konuşmalardır. Burada konuşmayı yapan kişi (hatip), sözleriyle dinleyiciyi coşturup harekete geçirmeyi amaçlar. Türk edebiyatında hitabet türünün en önemli örneği Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" adlı eseridir. Batı edebiyatında Çiçero, bu türün ustalarındandır. www.huseyinarasli.com

Açık Oturum (Panel): Farklı görüşlerdeki konuşmacıların bir konu üzerinde izleyici önünde tartışmalarıdır. Panel bir yönetici tarafından yönetilir. Konuşmacı sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Panelde amaç tartışılan konu ile ilgili bir karara varmak değildir. Tartışılan konu çeşitli yönleriyle değerlendirilir, farklı görüşler ortaya konulur.

Mülâkat ( Görüşme): Bir yazarın veya gazetecinin tanınmış bir kişiyle yaptığı görüşmedir. Bu görüşme soru-cevap şeklinde yapılır. Bu türdeki önemli eserlere örnek olarak Ruşen Eşref Ünaydın'ın "Diyorlar ki" ve "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülâkat" isimli eserleri gösterilebilir.

Forum: Güncel bir konu ile ilgili olarak insanların bir başkan yönetiminde görüşlerini bildirmeleri, çözüm arama çalışmalarıdır. Foruma katılanlar daha önceden bir hazırlık yapmazlar. Forumda dinleyiciler de söz alabilirler.

Sempozyum: Alanında uzman kişilerin bilimsel ve sanatsal konularla ilgili olarak dinleyiciler karşısında bilgi vermeleri, konuyu işlemeleridir. Sempozyumu bir başkan yönetir. 3 veya 6 konuşmacı katılır. Süre, konuya göre birkaç gün devam edebilir. Sempozyumda ele alınan konunun bir çözüme kavuşturulması amaçlanır.

Münazara: Bir konunun karşıt iki yönünü savunan grupların topluluk önünde tartışmalarıdır. Münazara bir başkan tarafından yönetilir. Ayrıca gruplardan kazananı belirleyen bir jüri heyeti bulunur. Burada amaç, kendi tezini savunmak, karşı tarafın tezini çürütmektir. Münazara sonunda jüri kazanan tarafı ilan eder.

Sunum: Herhangi bir konuda tepegöz, projeksiyon, bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan yararlanılarak yapılan görsel anlatımlara sunum denir.

Araştıran ve Yazan: Hüseyin Araslı