Tiyatro

Bir sahnede seyirci önünde oyuncuların temsil etmeleri amacıyla yazılmış edebi eserlere tiyatro denir. Yunanca "theatron" kelimesinden doğmuştur. Bugünkü anlamda ilk tiyatro M.Ö. 6. yüzyılda eski Yunan'da şarap tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerde ortaya çıktı. O zaman sergilenen bu oyunlar antik tiyatronun iki türü olan trajedi ve komedinin kaynağıdır. Dram türü ise 19. yüzyılda Romantizm akımına bağlı sanatçılarca geliştirilmiştir. Tiyatronun unsurları olay, kişiler...

devamını oku »