Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

• Ahmet Hamdi Tanpınar Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenliğe başlamış bir şair, aynı zamanda roman ve öykü yazarı, çevirmen, makale yazarı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisidir.

• TBMM'de bir dönem Maraş milletvekilliği de yapmıştır.

• İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenci iken Yahya Kemal'den ders almış ve ondan çok etkilenmiştir.

• İlk şiirlerinde Ahmet Haşim'in sembolist şiirlerinin izleri görülür. Küçük yaşta annesini kaybettiği için çektiği acıyı, duyduğu hasreti şiirlerinde dile getirir. Şiirlerinin bir başka özelliği "zaman" mefhumudur.

• Ahmet Hamdi "Ne İçindeyim Zamanın" ve "Bursa'da Zaman" adlı şiirleriyle zaman kavramının basit bir süreklilik değil, karmaşık bir akış olduğunu ifade etmiştir. En tanınmış şiiri olan "Bursa'da Zaman", geniş bir okur kitlesi tarafından sevilmiş ve beğenilmiştir.

• Kendine has bir üslupla yazdığı romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiştir. İlk romanı olan "Mahur Beste", 1944 yılında Ülkü Dergisi'nde yayımlanmış, kendi yaşamından kesitler bulunan "Huzur" adlı romanı ise 1949 yılında yayımlanmıştır.

• Ankara, İstanbul, Konya, Bursa ve Erzurum'u anlattığı "Beş Şehir" adlı önemli deneme çalışması 1946 yılında kitap olarak basılmıştır.

• İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte'sinde hoca iken "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" adlı edebiyat tarihi incelemesini hazırlamış, eserinin ilk cildini 1949 yılında yayımlamış, ikinci cildini ömrü yetmediği için yetiştirememiştir.

• Eserlerinde "rüya" ve "zaman" kavramlarını, doğu-batı çatışmasını, musikiyi, mimariyi, geçmişe özlemi işlemiştir.

• Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik ve bakanlık bünyesinde orta öğretim müfettişliği yapan Tanpınar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde hocalık görevinde de bulunmuştur.  www.huseyinarasli.comEserleri:

Şiir: Şiirler (1961)

Roman: Huzur (1949), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1962), Sahnenin Dışındakiler (1973), Mahur Beste (1975), Aydaki Kadın (1986)

Hikaye: Abdullah Efendi'nin Rüyaları (1943), Yaz Yağmuru (1955), Hikayeler

Deneme: Beş Şehir (1946), Edebiyat Üzerine Denemeler (1969), Yahya Kemal (1962)

Edebiyat Tarihi: XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (I. cilt)