Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983) Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

• Necip Fazıl; gerek şiirlerindeki tasavvufî duyarlılık, gerek saf (öz) şiir anlayışına dahil ettiği etkili duyuş tarzı, gerek hece vezni ritmini zirveye taşıması, gerekse aksiyoner kişiliği bakımından Cumhuriyet döneminin seksenlere kadar ilgiyi üzerinde en çok toplayan ismidir.

• İlk şiirlerini tahsil hayatında yazmaya başlamıştır. 1924-1925 yıllarında öğrenim için ikamet ettiği Paris'te başıboş hayatı ve kumar tutkusu yüzünden parasız kalır. Meşhur "Kaldırımlar" şiirini bu ruh haliyle yazar. 1934 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanışır. Bu tanışma onun hayatının dönüm noktası olur. O zamana kadar bireyin içsel dünyasını ele alan bir "ben" şairi olan ve edebiyat çevrelerinde "Kaldırımlar Şairi" olarak anılan Necip Fazıl, bu zamandan sonra şiiriyle, sanatıyla ve mücadelesiyle dindar-muhafazakar kesimlerin sözcülüğünü yapacaktır.

• Şiirlerinin yanı sıra tiyatro oyunları, kitapları ve konferansları ile de sanat dünyasında yerini almıştır.

• "Büyük Doğu" ve "Ağaç" dergilerini çıkarmıştır.

• Şiirleriyle döneminin birçok sanatçısını etkilemiştir.

• Şiir hakkındaki görüşlerini önce "Ağaç" dergisinde "Manzara" başlıklı yazılarında (1936), sonra "Büyük Doğu" dergisinde "Tanrı Kulundan Dinlediklerim" başlıklı yazılarında (1943) açıklamıştır.
• 1946'da "Büyük Doğu" dergisinde "İdeolocya Örgüsü" başlığı altında parça parça yayımlanan yazı dizisi ise 1955'ten itibaren şiir kitaplarına "Poetika" başlığı altında Türk edebiyatındaki en derli toplu, şiirin hemen hemen bütün sorunlarını, niteliklerini konu edinen metni olarak girer.

• Necip Fazıl'a göre şair, yaptığı işin bilincinde olan "İlahi emanetin sahibi"dir. Ona göre şiiri şiir yapan üç temel faktör mutlak hakikatı aramak; sembolik ve gizemli olmak; güzellik, heyecan, ahenk ve eda gibi vasıflar taşımaktır. Ayrıca şiirde duygu ve düşünce dengesini önemli bulmuştur. Necip Fazıl'a göre felsefi ve didaktik fikir kaba, fikirden yoksun olan duygu ise kör ve sığdır.

Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış
Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış

(Necip Fazıl Kısakürek, Sanat, 1939)

www.huseyinarasli.com
Eserleri: 

Şiir: Örümcek Ağı (1925), Kaldırımlar (1928), Ben ve Ötesi (1932), 101 Hadis (1951), Sonsuzluk Kervanı (1955), Çile (1962), Şiirlerim (1969), Esselam (1973)

Meşhur Şiirleri: Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Zindandan Mehmet'e Mektup...

Tiyatro: Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Sabır Taşı, Künye, Nam-ı Diğer Parmaksız Salih, Yunus Emre, Abdülhamit Han

Roman: Kafa Kağıdı (otobiyografik roman), Aynadaki Yalan