Din Kültürü 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018

1. Aşağıdakilerden hangisi insanın "Kur'an'a göre" dünyada yaşama amaçlarından değildir?
a) Çalışmak, üretmek, insanlığa faydalı işler yapmak
b) Dünyada mutlu ve zengin yaşayabilmek için her yola başvurmak
c) Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak
d) Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek
e) Helal yoldan kazanç sağlamak


2. "Ahiret inancı, Kur'an'da yer alan altı ............................................. biridir."
Cümlede yer alan boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle doldurulursa cümle doğru tamamlanmış olur?
a) sureden
b) güzel isimden
c) kıssadan
d) inanç esasından
e) ibadet türünden


3. "Dünyaya gelen her insan ve her canlı bir gün ölecektir. "Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü, yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir..." (Âl-i İmran suresi, 185. ayet). Ölüm kaçınılmazdır ancak bir son değil aksine bir başlangıçtır. İnsan ölümünden sonra ..................................."
Paragrafta yer alan boşluk, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) dünya hayatında yaptıklarının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkar.
b) gerçek yurdu olan ahiret yurduna göç eder.
c) imanı varsa cennet ile ödüllendirilir.
d) dünyada yaptığı kötülüklerin karşılığı olarak cehennem ile cezalandırılır.
e) ruh ve beden olarak tamamen yok olur.


4. Vefat eden bir kişinin arkasından kılınan, rüku ve secdesi olmayan namazın adı nedir?
a) Cenaze namazı
b) Teravih namazı
c) Vitir namazı
d) Tesbih namazı
e) Cuma namazı

www.huseyinarasli.com
5. Cenaze namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu namazda "sübhaneke" duası, "ve celle senaüke" kısmıyla birlikte okunur
b) Bu namazda cenaze duası okunur
c) Bu namazda selam vermeden önce secdeye gidilir
d) Bu namaz önce sağa, sonra sola selam verilerek bitirilir
e) Bu namaz ayakta kılınır


6. Aşağıdakilerden hangisi, vefat eden bir müslümanın ardından yapılacak hayırlı işlerden değildir?
a) Vefat eden kişinin günahlarının bağışlanması için Allah'a dua etmek
b) Vefat eden kişinin ardından Kur'an okumak, hatim indirmek
c) Vefat eden kişinin ardından hayır yapmak
d) Vefat eden kişinin ardından mevlit okutmak
e) Vefat eden kişinin mezarının yanındaki ağaçlara bez bağlamak


7. Ölen kişi için mevlit okumak veya okutmak dinî bir zorunluluk olmamakla birlikte kültürümüzde yerleşmiş güzel bir adettir. Bu mevlit merasimlerinde 15. yy divan şairi Bursalı ...................................'nin "Vesiletün Necat" adlı eserinden bölümler okunur
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa, aşağıdaki isimlerden hangisi yazılırsa, "Vesiletün Necat" isimli mevlidin yazarı belirtilmiş olur?
a) Katip Çelebi
b) Süleyman Çelebi
c) Fuzuli
d) Baki
e) Evliya Çelebi


8. Dört büyük melekten biri olan İsrafil meleğinin sûr denilen boruya üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesi olayına ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Mizan
c) Kıyamet
d) Amel
e) Cehennem


9. Kıyametin kopuşundan sonra İsrafil (a.s.) meleğinin Sûr'a ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden dirilip Allah'ın huzurunda toplanacakları büyük meydana ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Mizan
c) Sûr
d) Kabir
e) Amel


10. Mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesap veren insanların, dünyadaki amellerinin tartıldığı ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
a) Haşr
b) Amel
c) Sûr
d) Mizan
e) Cennet


11. Toplumda herkesin bilgi birikimi, anlayış ve kültür seviyesi aynı değildir. Bu sebeple insanlar bazen istemeden veya bilerek birbirlerini kırabilirler. Böyle durumlarda bilinçli bir Müslümana yakışan davranış ........................................
Yukarıda yer alan boşluğu en iyi şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) kendi kültürü ve anlayış seviyesine uygun kimselerle arkadaşlık etmektir.
b) kendisini kıran bu kişiye haddini bildirmektir.
c) öfkeyle hareket etmeyip bağışlama yolunu tutmaktır.
d) kendisini kıran veya üzen bu kişiyi derhal adalete şikayet etmektir.
e) karşıdakine aynı kabalıkla karşılık vermektir.


12. Bir insanın yaptığı bir hatadan dolayı pişmanlık duyarak aynısını bir daha yapmamak üzere Allah'a söz vermesine ne ad verilir?
a) İhsan
b) Tövbe
c) Takva
d) Tevekkül
e) İhlas

www.huseyinarasli.com
13. İnsanlar bir arada yaşadıkları için toplumsal yaşamın yoğunluğundan, stresinden dolayı birbirlerine  zaman zaman kırıcı davranabilirler. Böyle durumlarda merhamet sahibi, anlayışlı ve bağışlayıcı olmak gerekir. Bu durum çoğu zaman insanların arasında sevgi ve saygıyı oluşturur. Bu da toplumsal huzuru beraberinde getirir. Hoşgörünün ve affediciliğin en güzel örneği Peygamberimizin hayatında yer alır. Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamber Efendimizin affediciliğine örnek olarak gösterilebilir?
a) Mekke'den Medine'ye hicret etmesi
b) Komşu ülkelerin devlet başkanlarına, "İslam'a davet" mektupları göndermesi
c) Peygamberliğinin ilk yıllarında İslam dinini üç yıl boyunca gizli tebliğ etmesi
d) İnsanlara İslam dinini anlatırken kaba ve kırıcı olmaktan kaçınması
e) Mekke'yi fethettiği zaman, daha önce kendisine zulmeden kişilerin hepsini bağışlaması


14. Tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tövbe, erdemli bir davranıştır
b) Tövbe, Allah'a söz vermektir
c) Tövbe, Allah'tan af dilemektir
d) Tövbe, belirli vakitlerde yapılmalıdır
e) Tövbe, Allah'a sığınmaktır


15. "Nerede olursan ol, Allah'tan kork ve işlediğin kötülüğün hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap." Hadis-i şerif Tirmizi, Birr, 55.
Yukarıda yer alan hadis-i şeriften çıkarılabilecek temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan, nerede olursa olsun ibadetini aksatmamalıdır
b) İnsan, her işinde Peygamber efendimizi örnek almalıdır
c) İnsan, hiç günah işlememelidir
d) İnsan, eğer yanlışlıkla bir kötülük işlediyse hemen oradan uzaklaşmalıdır
e) İnsan, eğer bir kötülük işlediyse hemen onu yok edecek bir iyilik yapmalıdırDOĞRU-YANLIŞ SORULARI (D-Y)

16. Cenaze namazının rüku ve secdesi yoktur. (  )

17. "Mizan" insanların Allah huzurunda toplanacakları meydanın adıdır. (  )

18. Ahiret inancı, altı inanç esasından biridir. (  )

19. Vefat eden birinin ardından mevlit okutmak dinî bir zorunluluktur. (  )

20. Kişi vefat ettikten sonra gerçek yurdu olan ahiret yurduna döner. (  )

Hazırlayan: Hüseyin Araslı