Din Kültürü 12. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

Din kültürü 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları. Yazılı sınav, ilgili kazanımları içeren 20 adet sorudan oluşmaktadır. Word belgesi olup cevaplar içindedir. Üzerinde düzenleme ve değişiklik yapabilirsiniz.


İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


NOT: Google hesabınızla giriş yaparak bilgisayardan indirin.

Sözlükte “bilmek” anlamına gelen ilim (ilm) genellikle “bilgi” ve “bilim” karşılığında kullanılır. Klasik sözlüklerde “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin inanç (itikad), nesneyi olduğu gibi bilmek, nesnedeki gizliliğin ortadan kalkması, bilgisizliğin (cehl) karşıtı” gibi anlamlar verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ilim kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmektedir. Bu sayı, bilginin ve öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ilim kavramı daha ziyade “ilahi bilgi” yahut “vahiy” anlamında kullanılmakta, ayrıca gerek insanın vahyedilmiş ilahi hakikate dair ilmi, gerekse bilme melekesiyle ilgili kazandığı dünyevi ilmi ifade etmek üzere çeşitli ayetlerde yer almaktadır.