Hisarcılar

Hisar grubu, 1950-1957 (75 sayı) ve 1964-1980 (202 sayı) yılları arasında toplam 277 sayı olarak Ankara'da yayımlanan Hisar dergisi etrafında toplanan edebiyatçıların oluşturduğu bir topluluktur. Derginin şairleri arasında Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Selahattin Batu, Gültekin Samanoğlu, Nevzat Yalçın, Bekir Sıtkı Erdoğan, Bahattin Karakoç, Feyzi Halıcı, Yavuz Bülent Bakiler gibi isimler yer alır.


Hisar Grubunun Özellikleri:

• Garip Hareketine karşı ilk sistemli tepkiyi veren topluluktur.

• Nazım Hikmet çizgisindeki Toplumcu Gerçekçilere, Mavicilere ve İkinci Yenicilere de karşı tavır sergilemişlerdir.

• Yeni şiirin Divan ve halk şiiri üzerine kurulması gerektiğine inanmışlardır.

• Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Memleket Edebiyatı duyarlılığını devam ettiren grup üyeleri şiirlerinde aruzu, hece ölçüsünü ve serbest ölçüyü kullanmışlardır.

• Vatan sevgisi, doğa, aile vb temaları işlemişlerdir.

• Eserlerinde milli ve manevi değerleri ön planda tutmuşlardır.

• Sanatçının, hiçbir ideolojik görüşün sözcülüğünü yapmadan bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır.

• Şiir dilinin yaşayan dil olması gerektiğini savunmuşlardır.



TEMSİLCİLERİ

Munis Faik Ozansoy (1911-1975): Servet-i Fünun şairlerinden Faik Ali'nin oğlu olan Munis Faik, Hisar dergisinin kurucularındandır. Aruz vezniyle yazdığı şiirleri ve yazılarıyla dergiye karakterini veren isimlerden birisidir.

Eserleri:
Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi, Zaman Saati, Yakarış, Kaybolan Dünya...

Mehmet Çınarlı (1925-1999): Hisar dergisinin kurucularındandır. Aruz ve hece vezniyle şiirler yazmıştır. Şiirlerinde dile ve biçime özen göstermiştir. Türk Yurdu, Çağrı, Ilgaz, Çınaraltı, Doğu ve Töre dergilerinde de yazıları ve şiirleri yayımlanmıştır. Şiirlerinin konularını milli kültürümüzden almış, milli değerlerin sözcülüğünü yapmıştır. "Bir Yeni Dünya Kurmuşum" adlı şiir kitabı ile 1976'da Türkiye Milli Kültür Vakfı şiir ödülünü kazanmıştır.

Eserleri:
Şiir: Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi, Güzelliklere Doyamadım
Deneme-Makale: Söylemek Yaraşır, Halkımız ve Sanatımız


İlhan Geçer (1917-2004): Hisar dergisinin kurucularındandır. 30 yıl süreyle derginin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Duygu ağırlıklı şiirler yazan Geçer'in şiir dışında biyografi, araştırma ve eleştiri türünde eserleri vardır.

Eserleri:
Şiir: Büyüyen Eller (1954), Belki (1960), Bir Bulut Geçti (1973), Yeşil Çağ (1976), Hüzzam Beste (1986), Özlem Rıhtımı (1986)
Biyografi: Cahit Sıtkı Tarancı (1974), Ömer Bedrettin Uşaklı (1989)
Araştırma: Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri (1988)


Yavuz Bülent Bakiler (1936-...): Milli ve manevi değerlerine bağlı bir şair olan Yavuz Bülent, gezi ve inceleme türünde de eserler vermiştir ancak şairliği ön plandadır. Şiirlerinde Anadolu insanının sorunlarını dile getirmiş, ayrıca Türklük ve İslamiyet sevgisini işlemiştir. Milli ve manevi değerleri işlerken lirik bir tarz, sade bir dil ve üslup kullanmıştır.

Eserleri:
Şiir: Yalnızlık (1962), Duvak (1971), Seninle (1986), Harman (2003)
Gezi: Üsküp'ten Kosova'ya (1979), Türkistan Türkistan (1986)
İnceleme: Şiirimizde Ana (1976), Aşık Veysel (1986), Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990), Sözün Doğrusu 1-2 (2002)...
Anı: Unutamadıklarım, Hatırladıklarım...


Mustafa Necati Karaer (1929-1995): Hisar dergisinin kurucularındandır. İlk şiiri "Yurdumun Dağlarına" 1942 yılında Çınaraltı dergisinde çıkmıştır. Şiirleri Çınaraltı, Hisar, Türk Yurdu, Varlık, Türk Dili gibi dergilerde yayımlandı. Sanat hayatı boyunca Hisar'ın ilkelerine bağlı kalmıştır. Şiirlerinde dile, ahenge, ölçüye önem veren titiz bir şairdir. Hece ölçüsünü hem eski şekilleriyle hem de yeni şekilleriyle kullanmıştır. Serbest vezinle yazdığı şiirlerinde de başarılı olmuştur.

Eserleri:
Şiir: Sevmek Varken (1972), Güvercin Uçurmak (1977), Kuşlar ve İnsanlar (1983), Bütün Şiirleri (2005 ölümünden sonra)
İnceleme: Karacaoğlan, Hayatı ve Bütün Şiirleri (2008 ölümünden sonra)
Destan: Kerem ile Aslı (1985)


Gültekin Samanoğlu (1927-2003): "O Kadın" isimli ilk şiiri 1948'de Çınaraltı dergisinde yayımlanan Samanoğlu, 1959 yılından itibaren şiirlerini Hisar dergisinde yayımladı. Şiirlerinde aşk, sevgi, keder, mutluluk, aile, çocuk gibi konuları günümüz Türkçesi ile işlemiştir. Eserlerinde romantik ve realist ögeler göze çarpar.

Eserleri:
Şiir: Alacakaranlık (1970), Uzun Vuran Gölge (1983)
İnceleme: Cahit Sıtkı Tarancı (1971), Kemalettin Kamu - Hayatı, Sanatı ve Şiirleri ((1986)