Maviciler (Mavi Hareketi)

Adını Kasım 1952-Nisan 1956 tarihleri arasında Ankara'da 32 sayı çıkan "Mavi" adlı dergiden alan bu hareket, asıl 19. sayıdan itibaren Attila İlhan'ın dergiye katılmasıyla oluşmuştur. Dergi etrafında toplanan diğer şair ve yazarlar Orhan Duru, Ferit Edgü, Tarık Dursun, Tahsin Yücel, Demir Özlü, Ahmet Oktay, Özdemir Nutku, Yılmaz Gruda ve Demirtaş Ceyhun'dur. Maviciler özellikle Attila İlhan ve Ahmet Oktay'ın dönemin edebiyatçılarına ve akımlarına yönelttiği eleştiriler ile dikkati çekmiştir. Attila İlhan bir taraftan Garip akımını ve Garip şairlerini, bir taraftan toplumcu gerçekçi şairleri, diğer taraftan da Fazıl Hüsnü, Cahit Sıtkı, Cahit Külebi ve Behçet Necatigil gibi yenilikçi şairleri eleştirmiştir.ÖZELLİKLERİ

• "Mavi" dergisi etrafında toplandıkları için isimlerini bu dergiden almışlardır.

• "Garip" akımına ve Orhan Veli şiirine tepki göstermişler, Garipçilerin birçok görüşüne karşı çıkmışlardır.

• Şiirin basit, açık ve anlaşılır olamayacağını savunmuşlardır. Çünkü Mavicilere göre anlam kapalılığı şiiri nesirden ayıran önemli bir unsurdur.

• Şairane ve sanatlı söyleyişi benimsemişlerdir.

• Şiirde imgeyi öne çıkarmışlar, poetik değerlere vurgu yapmışlardır.

• Şiirin zengin benzetmeli, içli, derin olması ve kendisine özgü bir söyleyiş özelliği taşıması gerektiğini savunmuşlardır.

• Divan şiirinin biçim özelliklerinden yararlanmışlardır.TEMSİLCİLERİ

Attila İlhan (1925-2005): 1946 yılında CHP şiir yarışmasında "Cebbar Oğlu Mehemmed" adlı şiiriyle ikincilik (1. eser Otuz Beş Yaş-Cahit Sıtkı, 2. eser Çakır'ın Destanı-Fazıl Hüsnü) kazanan Attila İlhan, edebiyat dünyasına ünlü bir şair olarak giriş yapar. Önceleri toplumcu gerçekçi anlayışla şiirler yazmıştır. Sonrasında kendine özgü bir şiir dünyası geliştirmiş, batı şiiri estetiği ile gelenek arasında bir sentez oluşturmak istemiş ve bu bağlamda şiirlerinde Divan şiirinin imgelerinden, biçim özelliklerinden faydalanmıştır. Züppece ve alafranga bulduğu Garip akımına ve onların şiir anlayışına karşı çıkmış, şiirin düz ve açık bir ifade aracı olamayacağını, zengin benzetmeli, içli ve derin olması gerektiğini savunmuştur. Şiir dilinde argo ve küfür kelimelerine, halk deyimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. Konu olarak ise aşk, yalnızlık, cinsellik, ölüm, intihar, içki, kavga gibi temleri işlemiştir. 1952 yılında Ankara'da çıkmaya başlayan Mavi dergisine 19. sayıdan itibaren katılır. Onun dergiye katılması ile birlikte Mavi hareketi oluşmaya başlamıştır.
www.huseyinarasli.com
Eserleri:
Şiir: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak sevişmek, Tutuklunun Günlüğü
Roman: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Fena Halde Leman, Dersaadet'te Sabah Ezanları


Ahmet Oktay: Şiirlerinin yanısıra deneme ve inceleme türünde yazdığı eserler ile özellikle 1970'lerden sonra düşünce hayatında önemli bir yer edinmiştir. "Dr. Kalligari'nin Dönüşü (1966)" ve "Yol Üstündeki Semender (1987)" isimli kitaplarında yer alan şiirleri, onun şiir çizgisinde öne çıkan ürünlerdir. 1950'li yıllarda Mavi hareketi içinde yer alan sanatçının eserleri Mavi dergisinde yayımlanmıştır.

Eserleri:
Şiir: Gölgeleri Kullanmak, Dr. Kalligari'nin Dönüşü, Kara Bir Zamana Alınlık, Yol Üstündeki Semender, Ağıtlar ve Övgüler, Gözüm Seğirdi Vakitten, Az Kaldı Kışa, Hayalete Övgü...