Hac İbadeti ve Önemi

Hac: Şartları tutan Müslümanların yılın belirli günlerinde (hicrî aylardan zilhicce ayında)dinimizce önemli kabul edilen Kabe, Arafat ve çevresindeki yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmesidir.
www.huseyinarasli.com
• Hac, farz bir ibadet olup hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.

• Hac, hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir.

"... Gücü yetenlerin o evi (Kabe'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır..." (Al-i İmran suresi, 97. ayet)


Hac Kimlere Farzdır:

» Müslüman olanlara

» Akıl sahibi olanlara

» Ergenlik çağına girmiş olanlara

» Ekonomik durumu iyi ve yeterli olanlara

» Sağlığı hac için elverişli olanlara

» Özgür olanlara

» Bulaşıcı hastalık, terör veya savaş gibi yol güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumla karşı karşıya olmayanlara hac farzdır.

Haccın farzları › İhram, tavaf, vakfe.


Hac İbadetinin Önemi:

• Hac ibadetini yapan kişi her şeyden önce Allah'ın bir emrini yerine getirmiş ve O'nun rızasını kazanmayı amaçlamıştır.

• Hac ibadeti, Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi kişinin günahlarından arınıp tertemiz olmasına vesile olur. "Kim Allah için hacceder, çirkin söz ve günahlardan sakınırsa, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olarak döner." Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Hac'da ırk, renk, makam, zenginlik vb. farklar gözetilmeksizin tavaf edilip vakfe yapılması, insanların Allah katında eşit olduğunu ve müslümanların birlikteliğini ifade eder.

• Dünyanın farklı bölgelerinden ve ülkelerinden Hacc'a giden insanlar, burada tanışıp kaynaşırlar. Bu da müslümanların arasındaki sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirir, kardeşlik duygularını pekiştirir.

• Hac ibadeti insana sade bir hayat sürmeyi, sabrı, kararlılığı, eşitliği öğretir.

• Hac ibadeti sayesinde Peygamber Efendimizin, diğer peygamberlerin ve sahabelerin yaşadığı yerleri gören ve ziyaret eden müslüman, onların hak din uğrunda verdikleri mücadeleleri hatırlar, o dönemin manevi havasından istifade eder...


Hadislerle Hac İbadetinin Önemi (tıklayın)


Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

İhram: İnsanlar arasındaki makam, mevki, ünvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır, herkesi eşit konuma getirir. İnsanları gösterişten uzak, sade bir görünüme kavuşturur. İhram yasakları insanlara sabretme alışkanlığı kazandırır, iradeyi güçlendirir.

Tavaf: Müslümanların birlikteliğinin sembolik bir ifadesidir. Ayrıca Allah'a olan bağlılığımızın bir göstergesidir.

Vakfe: Mahşerde Allah'ın huzurunda bekleyişi simgeler.

Sa'y: Hz. İbrahim Peygamberin eşi olan Hacer annemizin, oğlu İsmail için ortaya koyduğu gayretin yeniden yaşatılmasıdır. O çölde ümidini yitirmemiş, su aramak için çok çaba sarfetmiştir. Dolayısıyla sa'y ibadeti ümit, sabır ve kararlılığın bir ifadesidir.

Şeytan taşlama: Şeytan taşlama, iyi bir insan olmak için çaba sarfetmek, iyiliğin önündeki engelleri kaldırmak için mücadele etmek, hile, vesvese gibi kötü duygulardan uzak durmak için çalışmak anlamındadır.

7. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.