Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri

Eş Anlamlı Sözcükler: Birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Eş anlamlılık, yabancı kelimelerle onların Türkçe karşılıkları arasındaki anlam ilişkisidir. Örneğin; okul-mektep, uygarlık-medeniyet, sözcük-kelime, yazın-edebiyat...

» Bu şartlar altında bu işi bitirmek olanaksız görünüyor. → Bu cümlede "olanaksız" sözcüğünün yerine eş anlamlısı olan "imkansız" sözcüğü de kullanılabilir.

Bazı durumlarda eş anlamlı sözcükler birbirinin yerini tutmayabilir. Örneğin "bahtı kara yarim" derken buradaki "kara" sözcüğünün yerine "siyah" sözcüğü kullanılmaz.

devamını oku ››