Aşık Tarzı Halk Şiiri Sunu

Türk Dili ve Edebiyatı dersi "Aşık Tarzı Halk Şiiri" konusu ile ilgili olarak hazırlanan bu sunuda konuyla ilgili kavramlar, aşık şiirinin dönemlere göre önemli temsilcileri, nazım türleri, örnek şiirler yer almaktadır. Bu sunumun bütün özelliklerinin tam olarak çalışması için sunuyu kullandığınız cihazda (bilgisayar, akıllı tahta vb.) office 2013 veya daha üzeri bir Microsoft Office sürümü yüklü olmalıdır. Alttaki bağlantıya tıklayarak sunuyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Mobil indirmelerde uygulama yükleme izni istediği için bilgisayardan indirmeniz önerilir.
Sunu içeriğinden bir bölüm;

Semai: Sevgi, doğa, ayrılık, güzellik gibi konuları işleyen nazım şeklidir. Kafiye düzeni, nazım birimi, dörtlük sayısı ve konuları bakımından koşma ile aynıdır. Genelde 8'li hece ölçüsüyle söylenir. Aruzla oluşturulan semailer de vardır. Kıvrak, hafif, canlı, uçarı bir ezgiyle söylenmesi ve 8'li hece ölçüsü bakımından koşmadan ayrılır.

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye (Karacoğlan)