Derviş (şiir)

Bir göklere baktı derviş
Bir göklerin sahibine
Aşk ateşin yaktı derviş
Yandı Allah diye diye

Uçan kuşa baktı derviş
Bir de kuşun sahibine
Kuşlar gibi uçtu derviş
Döndü Allah diye diye

Bir toprağa baktı derviş
Bir toprağın sahibine
Pâk toprağı öptü derviş
Kandı Allah diye diye

Bir dağlara baktı derviş
Bir dağların sahibine
Zirvelerden tevazuya
İndi Allah diye diye

Bir ırmağa baktı derviş
Bir ırmağın sahibine
Günahlardan kaçtı derviş
Yündü Allah diye diye

Dağ bayır kır dolaşırdı
Bir huzura kavuşurdu
Nice sırra erişirdi
Kalbi Allah diye diye

Hüseyin Araslı, 13.03.2016 Denizli.