Anlatım Teknikleri - Anlatıcı Unsurları

Betimleyici Anlatım (Betimleme-Tasvir): Varlıkların kendilerine özgü ve ayırt edici niteliklerinin okuyucunun gözünde canlanacak şekilde resim çizer gibi anlatılmasıdır.
www.huseyinarasli.com
» Betimleme yaparken görme, işitme, tatma, koklama duyularından yararlanılır.

» Özellikle gözleme önem verilir.

» Yazar betimleme yapacağı varlığı kendi gözlemine, bakış açısına göre değerlendirir.

devamı →