Paragraf Tamamlama - Paragraf Oluşturma

Paragraf Tamamlama: Paragraf tamamlama, paragrafın herhangi bir yerinde boş bırakılan kısmın, paragrafın anlamına ve düşüncesine en uygun biçimde doldurulmasıyla yapılır. Paragraf tamamlanırken paragrafın içeriğine dikkat edilmelidir. Düşünce içerikli paragraflarda son cümle, önceki cümlelerde anlatılanları sonuca bağlayacak bir özellik taşımalıdır. Paragraf tamamlarken, olay anlatan paragraflarda paragrafın son cümlesinin olayın bitişini bildiren cümle olmasına dikkat edilmelidir. www.huseyinarasli.com


Örnek Soru:

Çocukluğunu bir yerde geçirmek ve bu yerde büyümek çok önemlidir bir yazar için. Ama çocukluğunuzda bir yerde olamazsanız; o yerin toprağına, havasına, suyuna alışamadan bir başka yere göçerseniz iyi bir yazar olamazsınız. Oysa bir yazarın en sık sığınacağı yer, çocukluğunun coğrafyasıdır, tarihçesidir, insanlarıdır, aileleridir, söylentileridir. Tam bir yerde, o yerin yerlisi gibi olacakken bir başka yere göçüp konmak, bir yazarı köksüz kökensiz bırakır. Bu yüzden çocukluk dönemi -----------------
Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) bir yazarın en önemli kaynağıdır, yazarlık birikimlerini oluşturduğu dönemdir.
B) değişik coğrafyalar içinde geçen bir yazarın bunları eserlerine yansıtması doğaldır.
C) gençlik dönemi kadar olmasa da önemli bir esin kaynağıdır yazar için.
D) acı tatlı pek çok anının yaşandığı bir dönemdir.

cevap: A


Paragraf Oluşturma: Paragrafı oluşturan cümleler, anlam ve yapı bakımından birbirini tamamlamalıdır. Paragraf bir düşünce bildiriyorsa düşünceler mantık sırasına göre yazılmalıdır. Paragrafı oluştururken, olay anlatan paragraflarda, olayların oluş sırasını göz önünde bulundurmak gerekir.


Örnek Soru:

I- Edebiyatımızda eleştiri Şinasi'nin dil tartışmalarıyla başlar.
II- Tanzimat döneminde Namık Kemal-Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci tartışmaları ile eleştiri türünde örnekler verilmeye devam edilir.
III- Bir edebi eserin veya düşünce yazısının başarısı ya da başarısızlığı hakkında hüküm bildiren yazılara eleştiri yazısı denir.
IV- Eleştiri yazarlarına da "eleştirmen" denir.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) III-I-IV-II
b) III-IV-II-I
c) I-III-II-IV
d) III-IV-I-II

cevap D


Düşüncenin Akışını Bozan Cümle: Paragrafı oluşturan cümlelerin hepsi tek bir düşünceyi anlatır.Yani paragrafı oluşturan cümlelerin konu bütünlüğü vardır. Paragrafta işlenen düşüncenin ya da konunun bütünlüğüne uymayan, konunun yönünü değiştiren cümle, düşüncenin akışını bozan cümle olarak nitelendirilir.

PARAGRAFTA ANLAM ONLINE TESTLER

PARAGRAFTA ANLAM DERS NOTLARI
• Paragrafın Anlam Yönü → Başlığı, konusu, ana fikri...
• Paragrafın Yapı Yönü → Giriş, gelişme, sonuç bölümleri
• Paragraf Tamamlama
• Paragraf Oluşturma
• Paragrafın Anlatım Yönü → Öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım...
• Düşünceyi Geliştirme Yolları

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.