Paragrafın Yapı Yönü

Paragraf: Bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Bu cümlelerin hepsi aynı konuyu işler ve aynı konuyu açıklar. Bu sebeple paragraf kendi içinde bir bütünlük gösterir ve cümleleri birbiriyle bağlantılıdır.
www.huseyinarasli.com
Paragrafın Bölümleri:

• Giriş Bölümü: Paragrafta anlatılmak istenen düşüncenin ortaya konulduğu bölümdür.

• Gelişme Bölümü: Giriş bölümünde ortaya konan düşüncenin örneklerle açıklandığı, geliştirildiği bölümdür.

• Sonuç Bölümü: Parçanın tamamında ele alınan düşüncenin bir sonuca bağlandığı bölümdür.


Örnek:

Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinize gömülü kalır. Konuşmak insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.

Bu paragrafın bölümleri:

Giriş → Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir.

Gelişme → Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinize gömülü kalır. Konuşmak insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır.

Sonuç → Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.


Örnek Soru:

1. Anne ve babalar çocuklarının hatırı için televizyon bağımlılığından vazgeçmelidir.
2. Bazıları da çocuklarının yanlışını görmek istemez, suçu başkasına atar.
3. Ancak bu koşullar sağlandığında başarılı öğrenciler yetiştirebiliriz.
4. Aslında çocukların paraya değil, şefkate ve ilgiye ihtiyacı vardır.
Numaralanmış cümlelerden hangisi, bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

Cevap: A

PARAGRAFTA ANLAM ONLINE TESTLER

PARAGRAFTA ANLAM DERS NOTLARI
• Paragrafın Anlam Yönü → Başlığı, konusu, ana fikri...
• Paragrafın Yapı Yönü → Giriş, gelişme, sonuç bölümleri
• Paragraf Tamamlama
• Paragraf Oluşturma
• Paragrafın Anlatım Yönü → Öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım...
• Düşünceyi Geliştirme Yolları

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.