Paragrafın Anlam Yönü

Paragraf: Bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Bu cümlelerin hepsi aynı konuyu işler ve aynı konuyu açıklar. Bu sebeple paragraf kendi içinde bir bütünlük gösterir.
www.huseyinarasli.com

Paragrafın başlığı: Yazıyı tanıtan, yazının içeriği hakkında fikir veren kelime ya da kelime grubudur. Paragrafın başlığı, içindeki konuları kapsayıcı olmalı, konuyla ve ana düşünce ile uyumlu olmalıdır.


Örnek Soru:

Para, gerçek zenginlik değildir. O, sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında, hararetten yanan bir insan için birkaç damla su, bir torba altından daha değerlidir.

devamını oku ››