Cümlede Örtülü Anlam

Türkçede bazı cümleler, doğrudan söylenmeyen ancak o cümleden çıkarılabilecek farklı yargıları da içerir. Bir cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılacak diğer anlamlara örtülü anlam denir. Örtülü anlamlı cümlelerde ağırlıklı olarak "de" bağlacı kullanılır.

» Yusuf'un başarısına herkes şapka çıkardı.

Bu cümlede "şapka çıkarmak" sözüyle örtülü olarak "takdir etmek" vurgulanmıştır.

devamı ››