Cümle Dışı Unsur, Ara Söz, Cümle Vurgusu

Cümle Dışı Unsur: Cümlede öge görevi üstlenmeyen ancak cümlenin anlamına katkı sağlayan unsurlara denir. Bağlaçlar, ünlemler, hitap sözcükleri ve ara sözler cümlenin anlamına katkıda bulunan dış unsurlardır. devamı ››


Ara Söz: Cümleyi söylerken söz arasına sıkıştırılan, bazen bir ögenin açıklayıcısı bazen de cümle dışı unsur olan söz veya söz öbeklerine ara söz denir. Ara söz her zaman açıkladığı ögeden sonra gelir. Ara söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. devamı ››


Cümle Vurgusu: Cümlenin en önemli ögesi olan yükleme bağlı olarak diğer ögelerden biri vurgulanmak istendiğinde o öge yüklemin önüne getirilir. Bu duruma cümle vurgusu denir.
www.huseyinarasli.com
CÜMLEDE VURGUNUN YERİ:

1- Fiil cümlesinde vurgu yüklemin önündeki ögede bulunur.

Burak Muğla'ya dün gitti. → vurgulanan sözcük "dün"  devamı ››