Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler

Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

kahvaltı → kahve altı

niçin → ne için

cumartesi → cuma ertesiÖzgün biçimleri tek heceli olan bazı Arapça kökenli kelimeler; "etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak" yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır.

emretmek, hamdetmek, hissetmek, affetmek, reddetmek, darbetmek, kaybolmak...

devamı ››