Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Cümleler büyük harfle başlar.

Dersimizi dikkatle dinleyelim.

Yazarak çalışmak daha kalıcı bir öğrenme sağlar.

İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz.

Ankara'ya -en sevdiğim şehirdir- gitmek isterim.

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.

Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir. (Cenap Şehabettin)

İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz.

Bu eksikliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler... (Memduh Şevket Esendal)
www.huseyinarasli.com

Dizeler büyük harfle başlar.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.


Özel adlar büyük harfle başlar.

Mustafa Kemal Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti
Ankara
Türkçe
İslamiyet


Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

İstanbul 29 Mayıs 1453 Salı günü fethedildi.

Belirli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar.

Okullar eylülün ikinci haftası açılıyor.


Tabela ve levhalarda geçen sözcükler büyük harfle başlar.

   Acil Çıkış       Müdür Odası


Kitap, bildiri, makale gibi eserlerde; ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır.

SÖZCÜKTE ANLAM → ana başlık

Sözcükte Çok Anlamlılık → alt başlık


Kitap, dergi gibi yayınlardaki resim, çizelge, tablo ve benzeri şeylerin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar.

Örnek:

Orhun Yazıtları

YAZIM KURALLARI ONLINE TESTLER

YAZIM KURALLARI DERS NOTLARI
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
Kısaltmaların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
"-de" Bağlacının, "-de" Ekinin Yazımı
"ki"nin Yazımı
"ile Bağlacının, "mi" Edatının Yazımı
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı
Ek Fiilin Yazımı

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.