Kısaltmaların Yazımı

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her sözcüğün ilk harfi büyük yazılarak yapılır.

TDK (Türk Dil Kurumu)
KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
DLT (Divan-ı Lügatit Türk)
TD (Türk Dili) dergi
KB (Kuzeybatı)

NOT: Bazen kelimelerin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı bazen ise aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur.

İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)
BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

NOT: Gelenekleşmiş olan bazı kısaltmaların dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

T.C. (Türkiye Cumhuriyeti)


Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır.

m (metre)
m² (metrekare) www.huseyinarasli.com
cm (santimetre)
mg (miligram)


Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışındaki kısaltmalarda; ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur.

İng. (İngilizce)
Prof. (Profesör)
Doç. (Doçent)
sf. (sıfat)
ed. (edebiyat)
Siteler mah. (Siteler mahallesi)


Kısaltmalara Getirilen Ekler:

• Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.

cm'yi,
kg'dan,
mm'den

• Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

TDK'den,
TL'nin

• Kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır.

ASELSAN'da
NATO'ya
UNESCO'dan

• "Numara" sözünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa göre getirilecektir.

No.lu
No.suz

• Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz, kelimenin veya üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır.

İng.yi
vb.leri

• Sert ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman okunuşta sert ses yumuşatılmaz.

Doğru → RTÜK'e - Yanlış → RTÜĞ'e

Doğru → TÜBİTAK'ın - Yanlış → TÜBİTAĞ'ın

• "Birlik" kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir.

Çukobirlik'e → Çukobirliğe

Fiskobirlik'in → Fiskobirliğin

YAZIM KURALLARI ONLINE TESTLER

YAZIM KURALLARI DERS NOTLARI
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
Kısaltmaların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
"-de" Bağlacının, "-de" Ekinin Yazımı
"ki"nin Yazımı
"ile Bağlacının, "mi" Edatının Yazımı
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı
Ek Fiilin Yazımı

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.