Kısaltmaların Yazımı

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her sözcüğün ilk harfi büyük yazılarak yapılır.

TDK (Türk Dil Kurumu)
KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
DLT (Divan-ı Lügatit Türk)
TD (Türk Dili) dergi
KB (Kuzeybatı)

NOT: Bazen kelimelerin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı bazen ise aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur.

İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

devamı ››