Yazımı Karıştırılan Sözcükler

"Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır.

Her şey güzel olacak.

Bir şey sorabilir miyim?


"Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer durumlarda ayrı yazılır.

Bugün 30 Ağustos. Bundan 92 yıl önce kahraman askerimizin düşmanı yurttan attığı gündür bu gün.


"Her" sözcüğünün yazılışı:

• "Herhangi" ve "herkes" sözcüklerinde bitişik yazılır.

• "Her halde" sözcüğünde; "her durumda" anlamındaysa ayrı, "belki" anlamındaysa bitişik yazılır.

O maça her halde gelirim. (her durumda) - Herhalde o da maça gelir. (belki)

• Diğer sözcüklerde (her gün, her şey vb.) ayrı yazılır.


"Birkaç, biraz, hiçbir" sözcüklerindeki "bir" daima bitişik yazılır.

Birkaç film seyrettim. www.huseyinarasli.com

Biraz meyve alabilir miyim?

Hiçbir şey eskisi gibi değil.


"Birtakım" sözcüğünde "bir";

• Sayı sıfatı olarak kullanılırsa ayrı yazılır. Bir takım elbise aldım.

• Sayı sıfatı olarak kullanılmazsa bitişik yazılır. Birtakım sorunlar çıktı.


"Bir gün" ve "hiç kimse" sözcükleri her zaman ayrı yazılır.Örnek:

» Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim?
b) Bugün 30 Ağustos. Şanlı zaferimizin yıl dönümü.
c) Herhalde o da maça gelir.
d) Hiçkimse seni benim kadar düşünmemiştir.

cevap D

YAZIM KURALLARI ONLINE TESTLER

YAZIM KURALLARI DERS NOTLARI
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
Kısaltmaların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
"-de" Bağlacının, "-de" Ekinin Yazımı
"ki"nin Yazımı
"ile Bağlacının, "mi" Edatının Yazımı
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı
Ek Fiilin Yazımı

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.