"-de" Bağlacının,"-de" Ekinin Yazımı

Ders notuna ulaşmak için tıklayın ››


ÖRNEK SORULAR:

› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Defteri de var, kalemi de.
B) Denizde kocaman bir gemi var.
C) Topunu da mı getirdin?
D) Bunu dedemde yapar.

cevap: D


› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Eve uğra da yüzünü görelim.
b) Denize giderken terliklerimide yanıma aldım.
c) Bu kitabı oku, diğerini de veririm.
d) Bu saatte sokakta kimsecikler kalmamıştır.

cevap B