"ki"nin Yazımı

Sıfat Yapan "ki": Eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Bitişik yazılır.

Öndeki sıra alçaktı.


Zamir Yapan "ki": İsim tamlamasında tamlananın yerini tutar. Bitişik yazılır.

Onun saçı uzun benimki kısa.


Bağlaç Olan "ki": Sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar. Ayrı yazılır.

Söyle ki bilelim.


NOT: "ki" bağlacı bazı kalıplaşmış sözcüklerde bitişik yazılır.

Örnek: Belki, mademki, çünkü, sanki, halbuki, oysaki...


ÖRNEK SORULAR:

› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Öyle serin bir akşamki püfür püfür esiyor.
B) Yarınki maç için biletlerimizi aldık.
C) Ne yazık ki artık kimse beni dinlemiyor.
D) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

cevap: A


› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Öndeki grup arayı yaklaşık on beş saniye kadar açtı.
b) Ne yazık ki artık kimsede saygı ve hoşgörü kalmamış
c) Sanki bir gün çıkıp geliverecek.
d) Arkada ki masa biraz daha büyük, orada yiyebiliriz.

cevap D

YAZIM KURALLARI ONLINE TESTLER

YAZIM KURALLARI DERS NOTLARI
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
Kısaltmaların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
"-de" Bağlacının, "-de" Ekinin Yazımı
"ki"nin Yazımı
"ile Bağlacının, "mi" Edatının Yazımı
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı
Ek Fiilin Yazımı

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.