"ile" bağlacı, "mi" edatı

"ile"nin Yazımı:

• "ile" sözcüğü ünlüyle biten sözcüklere ek olarak getirilince başındaki "i" düşer, araya "y" kaynaştırma ünsüzü girer, ek büyük ünlü uyumuna uyar.

Ali ile → Ali'yle

Araba ile → Arabayla

Uyku ile → Uykuyla

• "ile" sözcüğü ünsüzle biten sözcüklere ek olarak getirilince başındaki "i" düşer ve ek büyük ünlü uyumuna uyar.

devamı ››