"ile" bağlacı, "mi" edatı

"ile"nin Yazımı:

• "ile" sözcüğü ünlüyle biten sözcüklere ek olarak getirilince başındaki "i" düşer, araya "y" kaynaştırma ünsüzü girer, ek büyük ünlü uyumuna uyar.

Ali ile → Ali'yle

Araba ile → Arabayla

Uyku ile → Uykuyla

• "ile" sözcüğü ünsüzle biten sözcüklere ek olarak getirilince başındaki "i" düşer ve ek büyük ünlü uyumuna uyar.

Uçak ile → Uçakla

Şart ile → Şartla

Sevinç ile → Sevinçle


Örnek Soru:

› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Serdar okula otobüsle geliyor.
b) Yusuf, kardeşiyle birlikte parka gitti.
c) Büyük bir sevinçile babamın gelmesini bekledik.
d) Aynur ile Şerife yeni Türkçe öğretmenlerimiz.

cevap: C"mi" Soru Edatının Yazımı: "mi (mı/mu/mü)" soru edatı kendinden önce gelen sözcükten her zaman ayrı, kendisinden sonra gelen ek ile ise bitişik yazılır.

Maça geliyor musun?

Ahmet'i gördünüz ?

Zil çaldı ?


Örnek Soru:

› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru edatının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Burada Fransızca da öğretiyorlarmı?
b) Hafta sonu Formula 1 yarışlarını izledin mi?
c) Zil çaldı mı?
d) Yeni Türkçe öğretmeninin adı Fatma mı?

cevap A

YAZIM KURALLARI ONLINE TESTLER

YAZIM KURALLARI DERS NOTLARI
Sayıların Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
Kısaltmaların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
"-de" Bağlacının, "-de" Ekinin Yazımı
"ki"nin Yazımı
"ile Bağlacının, "mi" Edatının Yazımı
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı
Ek Fiilin Yazımı