İkilemelerin, Pekiştirmelerin, Ek Fiilin Yazımı

İkilemelerin Yazımı: İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek amacıyla oluşturulan söz gruplarıdır. İkilemeyi oluşturan sözcükler ayrı yazılır ve aralarına noktalama işareti konmaz.

Uzun uzun baktı gidenlerin ardından.