Nokta (.)

NOKTANIN YAZIMI İLE İLGİLİ KURALLAR


Cümlelerin sonunda kullanılır.

Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

Denizli'nin horozu meşhurdur.


Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.

Dr. (doktor), Cad. (cadde), Alb. (albay)

Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.

5. Cadde

IV. Murat

XX. yüzyıl


Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta kullanılır.

2, 3, 6 ve 9. sorular

XIII - XV. yüzyıllar arasında


Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra kullanılır.

1. Epik Şiir

2. Lirik Şiir

3. Pastoral Şiir


A. Yazım Bilgisi

B. Dil Bilgisi


Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

18.05.1975

16.02.2005

NOT: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.

29 Ekim 1923


Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Tren 09.15'te kalktı.

Saat 17.00'de tören var.
www.huseyinarasli.com

Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılır ve araya nokta konur.

2.000

315.000

26.453.000


Genel ağ adreslerinde nokta kullanılır.

http://www.meb.gov.tr

http://www.huseyinarasli.com


Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.

2 . 3 = 6


Kitap, dergi gibi eserlerin künyelerinin sonunda kullanılır.

Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

NOKTALAMA İŞARETLERİ DERS NOTLARI
Nokta ( . )
Virgül ( , )
İki Nokta ( : )
Üç Nokta ( ... )
Soru İşareti ( ? )
Noktalı Virgül ( ; )
Eğik Çizgi ( / )
Yay Ayraç ( )
Tırnak İşareti ( " " )
Ünlem İşareti ( ! )
Kesme İşareti ( ' )
Kısa Çizgi ( - ), Uzun Çizgi ( ─ )