Virgül (,)

VİRGÜLÜN YAZIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır.

Huzurlu, sakin, güzel bir şehirdi Burdur.

Bahçede top oynayan, ip atlayan, koşuşturan çocuklar vardı.


Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

İnandık, çalıştık, kazandık.

Biraz alışveriş yaptım, sonra eve geldim.


Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır.

Ahmet, köyden görülebilecek en uzak yerdeki belli belirsiz karaltının yıllardır görmediği abisi olduğu konusunda şüphe duymuyordu.


Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

İçlerinden biri, en açıkgözlüsü, söze karıştı.


Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasında kullanılır.

Bildiği tek şey var; oyun, oyun, oyun.


Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır.

Birazdan geliyorum, dedi.


Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra kullanılır.

Peki, geliyorum.

Olmaz, akşama yokum.


Kendinden sonra gelen sözcükle olabilecek anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

Doktor, Ahmet Bey'i çağırdı. (Bu cümlede doktor, Ahmet Bey isimli hastasını çağırıyor.)

Doktor Ahmet Bey'i çağırdı. (Bu cümlede çağrılan kişi Ahmet adındaki doktor.)


Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.

Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e,
— Bu anahtar köşkü de açar, dedi.


Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır.

Sayın Müdürüm,

Sevgili Arkadaşlar,


Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.

3,5

1,6


Kitap, dergi gibi eserlerin künyelerinde yazar, eser, basımevi gibi maddelerden sonra kullanılır.

Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

NOKTALAMA İŞARETLERİ DERS NOTLARI
Nokta ( . )
Virgül ( , )
İki Nokta ( : )
Üç Nokta ( ... )
Soru İşareti ( ? )
Noktalı Virgül ( ; )
Eğik Çizgi ( / )
Yay Ayraç ( )
Tırnak İşareti ( " " )
Ünlem İşareti ( ! )
Kesme İşareti ( ' )
Kısa Çizgi ( - ), Uzun Çizgi ( ─ )

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.