Küçük Ünlü Uyumu (Düzlük-Yuvarlaklık)

Küçük ünlü uyumunun diğer adı "düzlük-yuvarlaklık uyumu"dur. Bu kuralı daha iyi öğrenebilmemiz için daha önceki dersimizde anlattığımız Sesler (ünlü ve ünsüz harfler) konusunda yer alan düz-yuvarlak, dar-geniş ünlüleri bir daha hatırlayalım.

Düz ünlüler: a, e, ı, i.

Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü.

Geniş ünlüler: a, e, o, ö.

Dar ünlüler: ı, i, u, ü.


1. Bir sözcükte düz ünlü harflerden (a, e, ı, i) sonra yine düz ünlü harfler (a, e, ı, i) bulunursa bu sözcük küçük ünlü uyumuna uyar.

Bilek, çilek, ısırmak, seslenmek, yeşil, seyirci, sıcaklık, bilezik...

2. Bir sözcükte yuvarlak ünlü harflerden (o, ö, u, ü) sonra düz/geniş (a, e) ve dar/yuvarlak (u, ü) ünlüler bulunursa bu sözcük küçük ünlü uyumuna uyar. www.huseyinarasli.com

Ulaşım, koyunlar, odun, özlemek, vurmak, yumurta, öğrenci...

3. Küçük ünlü uyumuna aykırı olan Türkçe sözcükler de vardır.

Kavuk, kavuşmak, savurmak, kavun, yağmur, avurt, kabuk, avuç, kavurmak, çamur...

4. Başka dillerden dilimize giren alıntı sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz.

Doktor, biyografi, radyo, stüdyo, mühim, fotoğraf, stüdyo, aktör, bandrol, profesör, mümin, muzır...

5. Küçük ünlü uyumuna aykırı olan bazı sözcüklere getirilen ekler, sözcüğün son ünlüsüne uyar.

Konsolos-luk, yağmur-luk, kavun-u, müzik-çi, muzır-lık...

6. Bazı alıntı sözcüklerde ekler bu uyuma girmez.

Alkol-lü, saat-lik, bandrol-lü...

7. İlgi eki olan "-ki" eki bazı örneklerde küçük ünlü uyumuna uydurulur ve yuvarlaklaşır.

Bugünkü, dünkü, öbürkü...

SES BİLGİSİ ONLINE TESTLER

SES BİLGİSİ DERS NOTLARI
Ünlü ve Ünsüz Harfler
Büyük Ünlü Uyumu → Kalınlık incelik
Küçük Ünlü Uyumu → Düzlük yuvarlaklık
Ünlülerle İlgili Ses Olayları → Ünlü daralması, türemesi, düşmesi...
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları → Ünsüz benzeşmesi, yumuşaması...

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.