Ünsüzler İle İlgili Ses Olayları

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi): Sert ünsüzle (f,s,t,k,ç,ş,h,p,) biten kelimelere, "c,d,g," ile başlayan bir ek gelirse, "c,d,g," sesleri "ç,t,k,"ye dönüşür.

Kitap - cı → Kitapçı

Ağaç - da → Ağaçta

Kes - gin → Keskin

• Rakamlardan sonra gelen eklerde de ünsüz benzeşmesi uygulanır.

1993'de doğdum → 1993'te doğdum.

• Birleşik kelimelerde sert ve yumuşak ünsüzler yan yana görülebilir.

dikdörtgen, akciğer...

devamını oku