İsim (Ad) Türleri

Özel İsim: Evrende tek olan, tam olarak diğer varlıklara benzemeyen varlıkları karşılayan sözcüklere özel isim denir.

• Bütün özel isimler (ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan ünvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamazsa cins isim sanılabilir.

• Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. → Ahmet'in

devamı