İsim (Ad) Türleri

Özel İsim: Evrende tek olan, tam olarak diğer varlıklara benzemeyen varlıkları karşılayan sözcüklere özel isim denir.

• Bütün özel isimler (ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan ünvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamazsa cins isim sanılabilir.

• Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. → Ahmet'in

• Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yapım eki almış bir özel isme gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede → "çe" yapım eki, "de" çekim eki.

Özel İsimlere Örnekler: Serdar, Burak, Yusuf, Denizli, Muğla, Yeşilova, Tavas, Akdeniz, Yeni Cami, Sultan Murat, Fatma, Zeynep, Küçük Ağa, Türkçe, Almanca, İslamiyet, Yahudi, Türk Dil Kurumu...
www.huseyinarasli.com

Cins İsim: Aynı türden olan varlıkların ortak adlarına cins isim denir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir.

Örnek: Ağaç, ev, çiçek, böcek, yaprak, ırmak, göl, deniz, özlem, sevgi, kırmızı, yeşil, din, kültür, edebiyat, düşünce...

• Bazı cins isimler özel isim olarak kullanılabilir. Eğer bir cins (tür) ismi özel isim yerine kullanılırsa ilk harfi büyük yazılır.

gül (cins isim-çiçek ismi) → Gül (özel isim-insan ismi)

sevgi (cins isim-bir duyguya verilen ad) → Sevgi (özel isim-insan ismi)


Tekil İsimler: Sadece bir varlığı karşılayan isimlerdir.

Örnek: ev, araba, papatya, kalem...


Çoğul İsimler: Aynı türden birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. Çoğul isimler "-ler, -lar" çoğul ekleriyle oluşturulur.

Örnek: evler, arabalar, papatyalar, kalemler...


Topluluk İsimleri: Çoğul eki almadığı hâlde, kapsamında birden çok varlık barındıran isimlerdir.

Örnek: deste, düzine, meclis, takım, ordu, orman, sınıf, küme, alay...

ağaç → tekil isim

ağaçlar → çoğul isim

orman → topluluk ismi


Somut İsimler: Beş duyu organımızdan (görme, işitme, tat alma, koku alma, dokunma) en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan isimlerdir.

ağaç, bitki, yeşil → görme duyusuyla

gürültü, ses, uğultu → işitme duyusuyla

acı, ekşi, tatlı → tat alma duyusuyla

koku, kolonya, parfüm → koku alma duyusuyla

sıcak, soğuk, yağmur, rüzgâr → dokunma duyusuyla


Soyut İsimler: Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları karşılayan isimlerdir.

sevgi, üzüntü, hasret, umut, öfke, mutluluk, günah, sevap, hoşgörü, merhamet, iyilik, kötülük...

SÖZCÜK TÜRLERİ DERS NOTLARI
İsim
İsim Tamlaması
Fiil
Fiilimsi
Sıfat (Ön Ad)
Sıfatlarda Anlam Özellikleri
Sıfat Tamlaması
Zarf (Belirteç)
Zamir (Adıl)
Edat (İlgeç)
Ünlem
Bağlaç

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.