Zamir (Adıl)

Zamir: İsimlerin yerini tutan, isim gibi kullanılabilen kelime veya eklere zamir denir. Zamirler; Sözcük Hâlindeki Zamirler ve Ek Hâlindeki Zamirler olmak üzere ikiye ayrılır.

ZAMİRLER (ADILLAR)
Sözcük Hâlindeki Zamirler
Ek Hâlindeki Zamirler
» Kişi (Şahıs) Zamirleri » İlgi Zamirleri
» İşaret Zamirleri » İyelik Zamirleri
» Belgisiz Zamirler
» Soru Zamirleri


A) SÖZCÜK HÂLİNDEKİ ZAMİRLER

devamı ››