İsim Tamlaması

Bir ismin neye ait olduğunun ya da neyin parçası olduğunun belirlenebilmesi için başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla oluşan söz gruplarına denir. Bir isim tamlamasında tamlamanın ilk unsuruna "tamlamayan", ikinci unsuruna ise "tamlanan" denir.

Sınıfın dolabı → Bu söz grubunda dolabın sınıfa ait olduğu görülüyor. Bu örnekte tamlayan "sınıf", tamlanan "dolap"tır.

Belirtili İsim Tamlaması: Belirtili isim tamlamalarında tamlayan durumundaki sözcükler ilgi eklerini (-ın/-in/un/ün, -(n)ın/-(n)in/(n)un/(n)ün, -im), tamlanan durumundaki sözcükler ise iyelik eklerini (-ı/-i/-u/-ü, -(s)ı/-(s)i/-(s)u/(s)ü, -im, -in) alırlar. devamı ››