Sıfat (Ön Ad)

Sıfat: Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfat durumundaki sözcükler bir ismin önüne gelerek o adı niteler veya belirtirler.

Güzel kitap → Bu ifadede "güzel" kelimesi "kitap" kelimesini nitelemiştir.

Sıcak ekmek → Bu ifadede "sıcak" kelimesi "ekmek" kelimesini nitelemiştir.

Üç kalem → Bu ifadede "üç" kelimesi "kalem" kelimesini belirtmiştir.
www.huseyinarasli.com


A) NİTELEME SIFATLARI

devamı ››