Sıfat Tamlaması

Sıfat olan bir sözcüğün isim soylu bir sözcüğü çeşitli yönlerden nitelemesi ya da belirtmesi sonucunda oluşan söz öbeğine sıfat tamlaması denir. Sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan isimdir.  www.huseyinarasli.com

Güzel çiçek → Burada "güzel" kelimesi tamlayan/sıfat, "çiçek" kelimesi tamlanan/isimdir.

Beşinci cadde → Burada "beşinci" kelimesi tamlayan/sıfat, "cadde" kelimesi tamlanan/isimdir.

Çalışkan çocuk → Burada "çalışkan" kelimesi tamlayan/sıfat, "çocuk" kelimesi tamlanan/isimdir.

devamı ››