Sıfat Tamlaması

Sıfat olan bir sözcüğün isim soylu bir sözcüğü çeşitli yönlerden nitelemesi ya da belirtmesi sonucunda oluşan söz öbeğine sıfat tamlaması denir. Sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan isimdir.  www.huseyinarasli.com

Güzel çiçek → Burada "güzel" kelimesi tamlayan/sıfat, "çiçek" kelimesi tamlanan/isimdir.

Beşinci cadde → Burada "beşinci" kelimesi tamlayan/sıfat, "cadde" kelimesi tamlanan/isimdir.

Çalışkan çocuk → Burada "çalışkan" kelimesi tamlayan/sıfat, "çocuk" kelimesi tamlanan/isimdir.


Sıfat tamlamasında sıfat veya isim birden çok olabilir.

Küçük kırmızı ayakkabı → Burada "küçük" ve "kırmızı" sözcükleri tamlayan/sıfat, "ayakkabı" sözcüğü tamlanan/isimdir.

Yeşil bir doğa → Burada "yeşil" ve "bir" sözcükleri tamlayan/sıfat, "doğa" sözcüğü tamlanan/isimdir.

Mutlu anneler, babalar → Burada "mutlu"sözcüğü tamlayan/sıfat, "anneler" ve "babalar" sözcükleri tamlanan/isimdir.

Ucuz ayakkabılar ve terlikler → Burada "ucuz"sözcüğü tamlayan/sıfat, "ayakkabılar" ve "terlikler" sözcükleri tamlanan/isimdir.

Sıfat tamlamalarında tamlanan durumundaki sözcük bazen kullanılmaz. Tamlayan durumundaki sıfat tek başına kullanılır. Bu şekilde tek başına kullanılan sıfat, çekim eki alabilir, ismin yerini alabilir. Buna adlaşmış sıfat denir.

Yeşil rengi severim. → Yeşili severim.

Küçük çocuk çok yaramazdı. → Küçük, çok yaramazdı.


Örnek Soru:

Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Sıcaklar bastırmadan memlekete gidelim.
B) Bu sıcak yemek dolaba konur mu hiç!
C) Geçen hafta Burdur’da hava çok sıcakmış.
D) Ütünün fişini çekmeme rağmen tabanı sıcaktı.

Cevap: B


Örnek Soru:

Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır?
A) Bu yazıyı okuduktan sonra hayata bakışı değişti.
B) O şimdi uzak bir dağ köyünde öğretmenlik yapıyor.
C) Bütün çocukların yüzünde bir gariplik vardı.
D) Orada, en sevdiğimiz yazarlara ait mektuplar yer
alıyor.

Cevap: A

SÖZCÜK TÜRLERİ DERS NOTLARI
İsim
İsim Tamlaması
Fiil
Fiilimsi
Sıfat (Ön Ad)
Sıfatlarda Anlam Özellikleri
Sıfat Tamlaması
Zarf (Belirteç)
Zamir (Adıl)
Edat (İlgeç)
Ünlem
Bağlaç

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.