Zarf (Belirteç)

Zarf (Belirteç): Fiil, fiilimsi, sıfat ve diğer zarfların anlamlarını zaman, durum, miktar, yer-yön, soru yönünden etkileyen; onları belirten veya derecelendiren sözcüklere ZARF denir.

Okullar haftaya açılıyor. → Burada "haftaya" sözcüğü zarf olup fiili zaman yönünden belirtmiştir.

Çalışmalar iyi gidiyor. → Burada "iyi" sözcüğü zarf olup fiili durum yönünden belirtmiştir.

Çok zor sorular vardı. → Burada "çok" sözcüğü zarf olup "zor" sözcüğünü miktar yönünden belirtmiştir.

devamı ››