Edat (İlgeç)

Edat (İlgeç): Tek başına anlamı olmayan, farklı sözcük veya sözcük öbekleri arasında anlam ilgisi kuran sözcüklerdir.

» Edatlar, tek başına anlam taşımazlar.

» Edat cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulur ya da anlam değişmesi olur.


İŞLEVLERİNE GÖRE EDATLAR

İLE: İle edatı cümleye araç (vasıta), birliktelik, durum ve neden ilgilerini katar. Kendinden önceki sözcüğe bitişik olarak da yazılabilir.

devamı ››