Anlamlarına Göre Fiiller

İş (Kılış) Fiilleri: Öznenin iradesiyle, öznenin nesneyi etkilediğini ve o nesnenin de etkilendiğini gösteren fiillerdir. İş (kılış) fiilleri "kimi" ya da "neyi" sorularına cevap verir. İş fiilleri mutlaka nesnesi olan fiillerdir.

› Çocuklar kediyi seviyor.

Bu cümlenin fiili "seviyor" sözcüğüdür. Fiile "kim seviyor?" diye bir soru yönelttiğimizde özneyi (çocuklar) buluruz. Yine fiile "neyi seviyor?" sorusunu sorduğumuzda da nesneyi (kediyi) buluruz. Bu cümlede "seviyor" fiili nesne aldığı için iş bildiren bir fiildir.

› İşçiler eşyaları taşıyorlar. → "neyi" sorusunu cevaplıyor.

devamı