Yapılarına Göre Fiiller

BASİT FİİLLER: Yapım eki almamış, kök halinde bulunan fiillerdir. Basit fiiller yapım eki almazlar ancak çekim eki alabilirler.

› Babam çarşıdan geldi. → gel (kök) - di (çekim eki)

› Burak parka gitti. → git (kök) - ti (çekim eki)
www.huseyinarasli.com
Yukarıdaki örnek cümlelerde yer alan "geldi" ve "gitti" fiilleri basit fiillerdir.

devamı