Haber (Bildirme) Kipleri

Fiillerde Kip: Bir fiilin zaman ve anlam özelliklerine göre farklı eklerle değişik biçimlere girmesine fiillerde kip denir.


HABER KİPLERİ

Haber kipleri, fiilin yapılma zamanını bildiren kiplerdir. Fiil kök veya gövdelerine haber kipi ekleri getirilerek yapılır. Haber kipleri beşe ayrılır;

1. Görülen (bilinen, di'li) Geçmiş Zaman

2. Duyulan (öğrenilen, miş'li) Geçmiş Zaman

3. Şimdiki Zaman

4. Gelecek Zaman
www.huseyinarasli.com
5. Geniş Zaman

devamı