Dilek (Tasarlama) Kipleri

Fiillerde Kip: Bir fiilin zaman ve anlam özelliklerine göre farklı eklerle değişik biçimlere girmesine fiillerde kip denir.


DİLEK KİPLERİ

Fiile istek, şart, emir, dilek veya gereklilik anlamları katan kiplere "Dilek Kipleri" denir. Dilek kipleri belirgin bir zaman anlamı taşımazlar.

› Haydi biraz çalışalım. → "çalışalım" fiili istek bildirmiştir ve dilek kipindendir.

› Düzenli çalışsan işin garantiydi. → "çalışsan" sözcüğü şart bildirmiştir ve dilek kipindendir.

devamı