Fiilimsi

Fiilimsi: Fiilden türeyen, fiilimsi eki alan, cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcük türlerine denir.

» Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.

Yukarıdaki örnek cümlede yer alan altı çizili sözcükler birer fiilimsi olup cümle içerisinde isim (gidiş), zarf (aldanıp) ve sıfat (açan) görevlerinde kullanılmışlardır.

Fiilimsiler fiilimsi eki almaları dolayısıyla çekimli fiillerden ayrılırlar. Çünkü çekimli fiiller kip ve kişi eki alırlar.

devamı ››