Ünlem

Ünlem: Ünlemler, bir anda ortaya çıkan sevinç, korku, şaşkınlık, acı, üzüntü gibi duyguları anlatmaya yarayan kelimelerdir. Ünlemlerin de edat ve bağlaçlar gibi tek başlarına anlamları yoktur. Ünlemlerin çoğu her dilde ortaktır ve her dilin kendine ait ünlemleri vardır.


» Asıl Ünlemler (Doğrudan Ünlem Olarak Kullanılan Sözcükler):

A!  Ah!  Eh!  Hey!  Of!  Ya! Ey! Üf!  Ha!  Eyvah!...


» Ünlem Olmuş Sözcükler: devamı »