İslam Dini (İslamiyet)

• Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığıyla gönderilmiştir.

• İslam sözcüğünün anlamı Allah'a teslim olmak demektir.

• İslam dininin temelini tevhit inancı (Allah'ın varlığına ve birliğine iman) oluşturur.
www.huseyinarasli.com
• İslam dininde temel inanç esasları altı tanedir. Bunlar;

     » Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak

     » Meleklere inanmak

     » Kutsal kitaplara inanmak

     » Peygamberlere inanmak

     » Ahiret gününe inanmak

     » Kader ve kazaya inanmak

• İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Hz. Muhammed son peygamberdir. 40 yaşında iken Mekke'de kendisine peygamberlik vazifesi verilmiş, bu mübarek görevi 23 yıl sürmüştür.

• İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. M.S. 610 yılı Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış, indirilişi 23 yılda tamamlanmıştır.

• Kur'an-ı Kerim'in ana konusu tevhid inancıdır. Tevhid inancı, Allah'ın varlığı ve birliği inancı demektir. www.huseyinarasli.com

• Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen konuların ana başlıkları şunlardır;

     » İman (inanç konuları)

     » İbadet

     » Ahlak

     » Kıssalar (geçmiş peygamberlerin ve geçmiş ümmetlerin hayatlarından örnekler)

• İslam dininde başlıca ibadetler;

     » Namaz; günde beş defa kılınır. Temiz olan her yerde bireysel veya topluca kılınabilir. Ancak cuma günleri kılınan Cuma namazı, öğle vaktinde ve camide cemaat halinde kılınır.

     » Oruç; Ramazan ayında 30 gün oruç tutmak farzdır. Bunun dışında nafile oruçlar vardır.

     » Zekat; zengin olan müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir bölümünü fakirlere vermeleridir.

     » Hac; yılın belirli zamanlarında Mekke'de bulunan Kabe, Arafat, Safa, Merve vb yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmek demektir.

• İslam dininde ibadet yerleri cami ve mescit olarak adlandırılır.

• Müslümanlıkta din adamlarına imam ve müezzin adı verilir.

• İslam dininde Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki bayram vardır.

• İslam dininde güzel ahlak çok önemlidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmuştur. www.huseyinarasli.com

"Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapkınlığın en koyusuna düşmüş olur." (Nisa suresi, 136. ayet)